RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Wels u Austriji: Međureligijski dijalog
Vijesti iz džemata

Džemat Wels u Austriji: Međureligijski dijalog

Džemat Wels u Austriji – Sinoć je Bosansko-austrijski kulturni centar „Džemat Wels“ bio domaćin grupi “Dialog der Religionen” (Međureligijski dijalog) grada Wels.

Prisutni su bili predstavnici Katoličke i Protestantske crkve, te predstavnici bošnjačkih, turskih i albanskih džemata u Welsu. Nakon uvodnih riječi dr. Anne Grabner, nove asistentice u Dekanatu Katoličke crkve u Welsu, te pozdravnih riječi imama mr. hafiza Senada Podojka, govorilo se je o budućoj organizaciji kao i o planovima Grupe za međureligijski dijalog. Nezaobilazna je bila i aktuelna tema o zabrani nošenja marame u Austriji na radnim mjestima poput sudnice, advokatske kancelarije itd.

Dijalog je inicirao imam mr. hafiz Senad Podojak, jedan od osnivača Grupe za međureligijski dijalog u gradu Wels.