RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Umoljani – Sarajevo
Džemati u BiH

Džemat Umoljani – Sarajevo

Džemat Umoljani danas obuhvata plato trinaest bjelašničkih sela omeđen planinama Bjelašnicom sa sjevera, Treskavicom sa istoka, Visočicom sa juga i planinom Obalj sa jugozapada. Prije posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu ovaj džemat je brojao oko 400 domaćinstava sa preko 2000 stanovnika. Ovo područje bilo je organizirano kao Odbor IZ-e sa tri džemata: Umoljani, Lukavac i Tušila. Masovnom migracijom stanovništva sa ovih područja, sedamdesetih godina ovaj je Odbor pripojen tadašnjem Odboru IZ-e Sarajevo. Ovaj džemat je u posljednjoj agresiji na BiH 1993. godine potpuno spaljen a njegovo stanovništvo protjerano sa ovih područja. Po završetku rata počinje povratak na ove prostore i obnova porušenih kuća i i vjerskih objekata. Taj povratak i obnova je još uvijek u toku.

Danas džemat Umoljani broji oko 110 domaćinstava uglavnom starije životne dobi.

Vjerska pouka nije organizirana zbog toga što još uvijek nema djece za vjersku pouku na tom području. Iz ovoga džemata je potekao veliki broj vjerskih službenika, njih preko 100, koji su u posljednjem stoljeću službovali na različitim dužnostima u Islamskoj zajednici. U najtežem vjremenu i oko 30 godina u ovome džematu imamsku dužnost je obavljao Vejsil ef. Aljović, Ahmed ef. Bandić, dok sada imamsku dužnost obavlja Asad ef. Fočo.

Najstariji vjerski objekat na ovom području je džamija u Umoljanima.

Krajem XVI ili početkom XVII vijeka  podignuta je  džamija-brvnara, koja je u tom obliku postojala sve do 1882.godine. Tada je srušena, a na njenom mjestu sagrađena je džamija od kamena koja od tada nije mijenjala svoj izgled sve do današnjih dana. Ovu džamiju su zidali majstori iz Popova polja, koji su u to vrijeme gradili austro-ugarsku policijsku stanicu, u narodu poznatu kao kasarna. Kao uzor poslužila im je džamija koja se nalazi u selu Kotezi koje se nalazi na rubu Popova polja, a koja je spaljena 1942. godine. Njeni ostaci su i danas dobro vidljivi.

U ovoj džamiji, tokom Drugog svjetskog rata,  čuvana je  i  sačuvana  sarajevska  Hagada.

Imami u džematu su bili: Bandić Hamid, Bandić Mehmed, Medić Rasim, Bandić Mehmed, Aljović Vejsil, Bandić Duran, Drkić Alija, Bandić Ahmed, i sadašnji imam Asad ef. Fočo. Vakufska imovina džemata je: mesdžid sa gasulhanom, 2 mezaristana i 5 parcela (oko 10 duluma). U džematu se klanja džuma namaz. Vakifi u džematu su: Fatić h. Muharem, Bandić Bajro, Bandić Adem i Kadrić Salko. U džematu se uči tradicionalni mevlud druge nedjelje u avgustu.

 

 Mekteb – Umoljani

 

Pošto je džamija bila van sela, podignut je mekteb u samom selu, 40 km južno od Sarajeva, u kome su se obavljale sve vjerske aktivnosti osim džume i bajram namaza. Ovaj objekat je sagrađen 1937. godine a u ratu bio spaljen i potpuno uništen. Zahvaljujući džematlijama sela Umoljana mekteb je obnovljen 2003-2005. godine. 1991. godine u selu je bilo 65 domaćinstava a danas svega 16. U džamiji se klanja džuma namaz.

 

Džamija – Lukavac

 

Džamiji Lukavac pripadaju Šabići i Rakitnica. U džematu je bilo 95 domaćinstava a danas oko 35. Na osnovu mezaristana koji se nalazi pored džamije i nekih predanja za pretpostaviti je da je ova džamija sagrađena u 18 stoljeću. 1967. godine temeljito je renovirana sa manjom drvenom munarom. 31. jula 1993. godine minirana je i spaljena do temelja zajedno sa cijelim selom. Poslije rata uz obnovu kuća, ova džamija je obnovljena sa betonskom munarom od dva šerefeta, visine oko 37 metara.

Svečano otvorenje obavljeno je 26. 07. 2003. godine. Imami džemata su bili: Ibrahim Velić, Salko Hošić, Mušan Kadić, Duran Bandić, Ismet Milišić, Hamid Pintol, Ahmed Bandić i sada honorarni Abdulaziz Drkić. Uz džamiju se nalazi stari, veliki mezaristan i gasulhana. Također je bitno napomenuti da se na samom ulazu u selo, na platou kojeg seljani Lukavca nazivaju ”Staro greblje” nalaze ostaci temelja koji upućuju da je tu nekada bila džamija, a uz njih se nalaze i ostaci starog mezarja, na što ukazuje postojanje starih nišana. Pouzdano se zna da je na tom dijelu nekada bio Han koji se nalazio na karavanskoj ruti koja je prolazila kroz selo Lukavac. U džematu se tradicionalno u julu uči mevlud.

U džamiji se klanja džuma-anamaz.

 

Džamija – Tušila

 

Džamiji Tušila pripadaju: Sinanovići, Pervizi, Ozimine, Žilići i Bobovica. Nalazi se 50 km južno od Sarajeva. Broj domaćinstava 1991. bio je 65  a danas oko 20. U Tušilama je sagrađen mesdžid 1968. godine. U ovom mesdžidu je sve do rata obavljana džuma namaz sa drugim vjerskim aktivnostima. 1993. godine četnici su spalili mesdžid. Nakon rata 1997. i ovaj objekat je obnovljen i tom prilikom je sagrađena betonska munara. Imami džemata su bili: Aljović Vejsil, Vatrić Salem, Bandić Ahmed i Fočo Asad. Vakuf ovog džemata je mesdžid u Bobovici, gasulhana u Sinanovićima i 5 mezaristana. Zbog raštrkanosti džemata danas se u ovoj džamiji obavljaju bajrami, džuma i teravih namaz.Vakif u džematu je Aljović Ahmed, jer je uvakufio zemlju za džamiju. U selu se održava tradicionalni mevlud u avgustu.

 

Džamija Rakitnica

 

Selo Rakitnica je od Sarajeva udaljeno 40 km. U samome selu nije bilo ni džamije ni mekteba, ali je postojao mekteb za sela Rakitnicu i Šabiće na pola puta između ova dva sela. Zgrada mekteba je korištena za potrebe mektebske pouke do drugog svjetskog rata, a poslije rata tu se nalazila osnovna škola. Prema dostupnim informacijama mekteb je sagrađen od strane četiri porodice Hodžić i Velić 1910.godine. Sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga stoljeća (1970/80) mekteb je porušen i na tom mjestu je napravljena ambulanta. Tadašnja općinska vlast nije nikoga konsultirala prilikom rušenja ovoga Vakufa, niti je za ovaj oduzeti Vakuf dala nešto u zamjenu.

Za svoje vjerske aktivnosti, mještani iz sela Rakitnica koristili su džamiju u selu Lukavac u čijoj su izgradnji i sami učestvovali. Obzirom, da je džamija u selu Lukavac udaljena nekoliko kilometara, mještani iz sela Rakitnica su se odlučili sagraditi džamiju u svome selu.

Vakifi zemljišta za izgradnju džamije su: Osman Velić, Muhamed Velić i Zejnil Velić, dok su vakifi značajnih novčanih sredstava za izgradnju džamije brat i sestra h.Behija Zulfikarpašić i h. Besim Velić djeca kadije Abdullaha ef., Velića. Temeljac za izgradnju džamije položen je 2007. godine, a svečano otvorenje džamije upriličeno je 24.08.2008.god.

 

Mekteb – Bobovica

 

Selo Bobovica je sastavni dio džemata Tušila. Nalazi se na 45. km južno od Sarajeva. Međutim, s obzirom da je od džamije udaljeno preko tri kilometra te da se u ovo selo vratilo najviše stanovnika, džematlije su odlučile da ovdje sagrade mekteb. Dakle, mekteb je prvi put sagrađen 2003. godine. Vakif u džematu je Bajro Tatarović koji je uvakufio zemlju na mjestu mekteba. 1991. g. U selu je bilo 35 domaćinstava a danas 20.

Izvor: medzlis-sa