RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Tarevci – Modriča
Džemati u BiH

Džemat Tarevci – Modriča

Donji džemat

Donji džemat je smješten u donjem dijelu Tarevaca, a džamija na zaravni u samom centru. Džemat je brojao oko 600 domaćinstava, i smatrao se jednim od većih i bolje organizovanih džemata.Donja džamija prvi put je sagrađena prije 160 godina. Kako munara tako i džamija bile su sagrađene od kamena.

Munara je bila tipičnog izgleda i oblika u vrijeme svoje gradnje.Godine 1958 temelji munare su popustili i ona se nagnula.Džematlije su 1963. godine pokrenuli aktivnosti kako bi sagradili novu munaru. Tako je 1965 godine bilo proklanjavanje novosagrađene munare i renovirane džamije. Takođe je 1991. godine ponovo renovirana džamija ,uređeni haremi i ogradete dovršena kuća za stanovanje imama.

U toku agresije na BiH, džamija je bila porušena , i ponovo sagrađena 2003. godine.Dosadašnji imami bili su: poznati hafiz Hamdija Muminović rođen 1888, umro 1965 čiji se mezar nalazi u haremu ove džamije zatim Osman ef.Kujraković, rođen 1921, umro 1981, na službi u Tarevcima bio od 1964 do 1981. godine , takođe se mezar nalazi u haremu džamije,efendija Ibrahim Brkić,Ibrahim ef.Bijelić,hafiz Bego ef.Sendijarević,rođen 1893 umro 1970, mezar je u haremu džamije, Ibrahim ef.Isić rođen 1897, umro 1973.mezar u haremu džamije,Hasan ef.Devedžić,Ibrahim ef.Brkić i sada Redžo ef.Mehanović.

Redovno se pušta pet ezana dnevno i klanja džuma namaz petkom. Mektebska nastava se odvija dva puta sedmično.

U sklopu džamije ima gasulhana,abdesthana,vakufska kuća,mektebska učionica ,mezarje.Površina vakufskog zemljišta za džemat Tarevce /donji i gornji/ je 11.155 m2.

Vakifi u džematu su: Mehić Omera tri sina: Mirsad,Zlatko i Samir.

Džamija je u potpunosti završena i svečano otvorena 20.07.2008. godine.

Gornji džemat

Gornji džemat je smješten u gornjem dijelu Tarevaca .Uvijek je bio poznat po složnim i inicijativnim džematlijama. Prije rata džemat je imao 250 domaćinstava.

Gornja džamija se nalazi u gornjem dijelu Tarevaca.Gornja džamija stotinama godina se nalazila na ovom mjestu –ne tako velika, ali s prelijepom vitkom munarom.Bila je ponos svojih džematlija.

U ovom džematu su službovali:Hafiz ef.Bijelić, čiji se mezar nalazi u haremu ove džamije,zatim Hasan ef.Halilbašić,ef.Begić,ef.Bečić,hafiz Kemal ef.Mehić,zatim Muhamed ef.Pekarić,Fahrudin ef.Mujanović,Suvad ef.Pekarić.Sada imam ove džamije je Redžo ef.Mehanović.Redovno se pušta pet ezana , i klanja džuma namaz petkom.Mektebska nastava održava se dva puta sedmično.

U sklopu džamije ima abdesthana,mezarje.

Vakifi u džematu su: Osmičić Dadila Sedin i Hajrudin(braća).

Džamija je u potpunosti završena i svečano otvorena 20.07.2003.godine.

Izvor: tarevci.info