RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Tuholj – Kladanj
Džemati u BiH

Džemat Tuholj – Kladanj

Džemat Tuholj nalazi se 12 km zapadno od Kladnja. Put za Tuholj u dužini od 6 km odvaja se s desne strane puta za planinsko izletište Muška voda, u mjestu Brateljevići. Pripadaju mu zaseoci: Tuholj, Meškovići, Suljići, Goletići i Pauč. Džemat  ima 320  domaćinstava.

U džematu se nalazi stara i nova džamija. Stara džamija, prema kazivanju mještana izgrađena je prije 250 godina. Gradnja nove džamije započeta je 1987. godine, ali je dovršena tek  po završetku posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu. Još nije zvanično otvorena. Džamija je pokrivena crvenim crijepom na četiri vode i ima zidanu bijelu munaru s jednom šerefom.

Imami u ovom džematu bili su: Fadil ef. Šarić, Bećir ef. Šarić, Mumin ef. Šarić, Rasim ef. Šarić, Jasmin ef. Šarić, Almir ef. Selimović, Malik ef. Avdagić, Mustafa ef. Berbić i sadašnji imam Hasib ef. Šošić.

Vakufsku imovinu džemata, osim dvije navedene džamije, čine mektebi u zaseoku Pauč i Goletići, tri gasulhane, pet mjesnih mezarja i imamski stan, a u prizemlju imamskog stana mektebska učionica.

Među istaknute vakife džemata posebno se ističu hadžija Huso Šarić i Ferid Mešković  u periodu izgradnje džamije. U današnjem vremenu ima još vakifa u džematu, a među njima posebno se ističu: Hamza Šarić sa majkom Eminom Šarić, Ramiz Halilović, Hidajet Mešković, i drugi.

Vrijedno je spomenuti i rahmetli hadži Ibrahima Meškovića koji je četrdeset godina bio mujezin u džamiji. U džamiji se obavlja bešvakat, džuma namaz, bajram-namazi. Mektebska nastava se izvodi dva dana u sedmici, subotom i nedjeljom.

Izvor: medzliskladanj.ba