RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Gojsalići – Kladanj
Džemati u BiH

Džemat Gojsalići – Kladanj

Džemat Gojsalići nalazi se 4 km sjeveroi­stočno od Kladnja, na magistralnom putu Tuzla — Sarajevo.

Pripadaju mu dva nase­lja, Gojsalići i Novo Naselje, i ima oko 120 domaćinstava. Formiran je 2002. godine izdvajanjem iz matičnog džemata Kur­šumlija-džamije u Kladnju. Prva džamija, ujedno i prvi vjerski objekt u ovome dže­matu, izgrađena je 2002. godine.

Imami u ovome džematu bili su Mehmed ef. Hercegovac i Besim ef. Omerović, sa­dašnji imam.

Vakufsku imovinu džemata, osim navede­na džamija s abdesthanom i mektepskom učionicom, čine gasulhana i mjesno mezarje. Među vakifima džemata posebno se istakao rahmetli Haris Salihović, koji je u cijelosti finansirao pokrivanje džamije.

U džamiji se redovno obavljaju džuma-­namaz, bajram-namazi, teravih-namaz u vrijeme ramazana te povremeno dnevni namazi. Mektepska nastava održava se je­danput sedmično.

U organizaciji Medžlisa IZ Kladanj na po­dručju ovog džemata, svake posljednje nedjelje u mjesecu maju, održava se še­hidska dova na lokalitetu zvanom Stanovi. Na ovaj se način čuva dužno sjećanje na sve šehide općine Kladanj, koji su u od­brani dina i domovine položili svoje živo­te tokom posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Izvor: medzliskladanj.ba