RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Topovi – Livno
Džemati u BiH

Džemat Topovi – Livno

Džemat Topovi

Džamija Hadži Ahmeta Dukatara, Dukatareva džamija ili Glavica džamija jedan je od najprepoznatljivijih simbola grada Livna i jedna od njegovih najznačajnijih džamija. Smještena je u starom dijelu grada Livna, na uzvisini iznad donjeg dijela Livna.

Izgrađena je između 1562. i 1574. godine na prirodnoj glavici čije se tri strane strmo spuštaju prema rijeci Bistrici, po kojoj je i dobila svoje alternativno ime.
Evlija Čelebija je spominje u svom putopisu kroz livanjski kraj 1660. godine kao staru, tvrdo zidanu, potkupolnu džamiju koja se nalazi blizu čaršije. Nad njenim vratima našao je kronogram iz kojeg je prepisao kronostih, koji glasi:”Kad ova džamija milošću Allahovom bijaše pri dovršenju, tajanstveni glas reč joj kronostih: Divna li je kuća pobožnih ljudi. Godina 996”
Zidovi su rađeni od kamena. Džamija ima veliku centralnu kupolu i tri manje kupole na hajatu. Kupole suprekrivene olovnim limom. Na ulazu u džamiju se nalazi i kameni portal s natpisnom ploćom i tarihom. Munara je izrađena od kamena. U sklopu džamije se nalazi i sahat kula, abdesthana, gasulhana i garaža.

SAHAT KULA

Desno od džamije nalazi se i sahat-kula, koja i danas pokazuje vrijeme.
Zidovi rađeni od kamena. Međuspratne konstrukcije su bile drvene. Krov na četiri vode prekriven pocinčanim limom. Raniji pokrov je bila šindra.

Izvor: Medzlis-Livno