RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Putovići – Zenica
Džemati u BiH

Džemat Putovići – Zenica

Džemat Putovići se nalazi na osmom kilometru od Zenice, Bosnom uzvodno. To je džemat koji pripada drugoj kategoriji džemata, i koji broji preko 300 redovnih članova Islamske zajednice. Prva džamija u ovom džematu, prema kazivanjima mještana, napravljena je davne 1900. godine i služila je svojoj svrsi sve do 1998. godine, kada su džematlije ovog džemata odlučile da je sruše i na njenom mjestu naprave novu, savremeniju, funkcionalniju i komforniju džamiju.

Njeno svečano otvorenje bilo je 15. septembra  2001. godine. Džamije je dimenzija 16×12 metara. U sklopu džemije nalazi se mektebska učionica, abdesthana, gasulhana i kotlovnica za centralno grijanje. Zbog dominantne bijele boje u svom izgledu džamija je dobila naziv ‘Bijela džamija’. Nekada ovom džematu su pripadali i džemati Tišina i Gorica, koji su se kasnije odvojili i postali samostalni.

U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992-1995 veliki broj džematlija je uzeo učešća u odbrani domovine, a svoje živote položilo je 11 šehida. Džematlije su u spomen šehida u haremu džamije sagradili šehidsko obilježje, koje je svečano otvoreno u mjesecu augustu 2010. godine.

U ovom džematu, u njegovoj prilično dugoj historiji, imamsku dužnost su obavljali mnogi imami: Nezir ef. Pašalić, Mehmed ef. Pašalić, Salih ef. Durmo, a nakon njih od 1954. do 1991. godine Fuad ef. Pašalić koji je i mještanin ovog džemata.

Nakon odlaska u penziju Fuad efendije smjenjivali su se slijedeći imami koji su relativno kratko ostajali u ovom džematu. To su: Salih ef. Jusufović, Vejsil ef. Ramović, Fehim ef. Čajlaković, Sead ef. Lužić, Avdo ef. Kozlić, a od 2003. godine do septembra 2022. dužnost imama obavljao je Ahmed ef. Agetović, a od septembra 2022. Amir ef. Spahić.

Lokalitet obuhvata naselja Putovići i Dolača, a sama džamija u Putovićima se još naziva I “Bijela džamija”.