RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Novi grad – Maglaj
Džemati u BiH

Džemat Novi grad – Maglaj

Sve organizirane vjerske aktivnosti u gradu Maglaju su do agresije na Bosnu i Hercegovinu obavljane na desnoj obali rijeke Bosne, gdje postoje tri džamije. Sredinom 1992. godine, zbog intenzivnog granatiranja starog dijela grada, posebno džamija, iz bezbjedonosnih razloga se, odlukom tadašnjeg glavnog imama, Ferid ef. Čičkušića, obavljanje svakodnevnih vjerskih obreda prenosi na lijevu obalu rijeke Bosne, odnosno, u novi dio grada Maglaja.
Tako su Dječiji centar, gradsko sklonište na pijačnom trgu, silosi na željezničkoj stanici i podrumi stambenih zgrada postali mjesta na kojima su obavljani kako svakodnevni namazi, tako i džuma, teravih i bajram – namazi. U jesen 1995. godine, po prestanku ratnih dejstava, tadašnji Odbor islamske zajednice donosi odluku o formiranju mesdžida u velikoj sali Dječijeg centra u kojem će se, sve do obnove oštećenih gradskih džamija, obavljati sve značajnije vjerske aktivnosti. Sve ovo je doprinosilo pojavljivanju ideje da se u ovom dijelu grada formira novi džemat. Tako je Rijaset IZ u BiH svojom odlukom (od 15.9.1999. godine, pod brojem: 03-HN-2358/99.) odobrio formiranje džemata Novi Grad.
Prvi imam i hatib ovog džemata bio je (rahmetli) penzionisani glavni imam Ferid ef. Čičkušić. Poslije njega, dužnost hatiba i muallima je obavljao i Ekrem ef. Vitlić, te Atif ef. Dedukić, do potpunog povratka u svoj džemat Sukijja-džamije, u starom dijelu grada. Penzionisani mujezin Kuršumlija-džamije, Mustafa ef. Ahmetagić, je predvodio sve dnevne namaze i vodio mekteb ovog džemata. Nakon njega, mektebsku nastavu je izvodila i muallima Amira Talić.
Pored svih nabrojanih vjerskih službenika, na pomenutim lokacijama, u ratnom periodu, pojedine vjerske obrede su predvodili i Šemsudin ef. Čizmić i , u ratu poginuli, Mustafa Hodžić, mujezin Kuršumlija-džamije.

Ranije spomenuti mesdžid u dječijem centru je funkcionisao sve do kraja aprila 2001. godine, kada je vraćen vlasniku. Tim činom je džemat ostao bez potrebnog prostora u kojem bi se obavljali vjerski obredi. Međutim, još ranije su pokrenute aktivnosti da ovaj džemat dobije svoju džamiju.
Naime, mjeseca novembra 1996. godine, grad Maglaj je posjetila jedna turska delegacija na čelu sa valijom kantona Erzindžan (Erzincan), gosp. Redžepom Yazicioglu.
Obilazeći grad sa glavnim imamom, Izudin ef. Kruškom, i predstavnicima Općine Maglaj, gospodin Yazicioglu je rekao: „ Novi dio grada nema džamije, šta mislite o ideji da ovdje (u centru grada) sagradimo džamiju, kao poklon ovom hrabrom narodu, borcima, gazijama i vitezovima.“ Glavni imam i tadašnji predstavnici Općine su oduševljeno prihvatili ideju, a ubrzo nakon toga su i posjetili Tursku, kada su potpisali povelju o bratimljenju Maglaja sa gradovima Tokat i Erzincan.
Tokom te posjete donesena je konačna odluka o gradnji nove džamije i poslovne zgrade Medžlisa. Već u mjesecu maju 1997. godine, Maglaj je ponovo ugostio prijatelje iz Turske i tada je položen kamen temeljac Nove gradske džamije i poslovne zgrade Medžisa. Na realizaciju, iz raznoraznih razloga, se čekalo više godina. Zgrada medžlisa je otvorena 2004. a početak gradnje džamije je čekao 2008. godinu. U međuvremenu je, tačnije 2003. godine, u saobraćajnoj nesreći, poginuo nekadašnji valija, Recep Yazicioglu, od koga, u stvari i potiče ideja o gradnji džamije. Kao izraz sjećanja na ovog velikog čovjeka, ova džamija će i nositi njegovo ime.

Idejno rješenje za novu džamiju je dao Salim Alp, a isto je u izvedbeni projekat pretvorio Majid Alispahić, arhitekta iz Maglaja.
Radovi na izgradnji džamije su počeli 19.septembra 2008. godine. Građevinska firma «Famus», koja je bila angažovana na gradnji džamije, je u rekordnom roku, odnosno, za 300 radnih dana ili milion radnih sati, uspjela završiti sve predviđene radove.
U gradnju džamije je utrošeno 2000 m³ betona i 150 tona željeza, a njena ukupna vrijednost se procjenjuje na 3 miliona KM. Inače, džamija se sastoji od prostora za klanjanje, (čije su dimenzije 22 m²) i suterena (čije su dimezije 30 m² ). Unutrašnjost džamije je ukrašena levhama i za džamije karakterističnim crtežima, što je djelo umjetnika iz Turske. U suterenu džamije su smještene dvije mektepske učionice, sportska sala, konferencijska sala, kancelarija džematskog odbora, magacin i muška i ženska abdesthana. Džamiju ukrašavaju i dvije munare, visoke po 42 metra, za čiju izgradnju je bio zadužen h. Muharem Kruško, poznati neimar iz Tešnja. 

Svečanom otvorenju džamije, 15. avgusta 2009. godine, prisustvovali su reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Mustafa ef. Cerić, reisu-l-ulema Turske, dr. Ali Bardakoglu, muftija zenički, mr. Ejub ef. Dautović, kao i drugi predstavnici vjerskog i političkom života ove dvije prijateljske države.

Tog dana su grad Maglaj, i džemat Novi Grad, zvanično dobili džamiju koja svojom vanjskom i unutrašnjom ljepotom zadivljuje sve koji je vide i posjete.
Dužnost imama, hatiba i muallima džamije Vali Recep Yazicioglu i džemata Novi Grad, od 1. januara 2010. godine, obavlja Nevres ef Hodžić. 

Od 01.09.2015. godine imam, hatib i muallim je Šemsudin ef. Čizmić, imam Fazlipašine džamije.

U Džematskom odboru ovog džemata, pored imama su: Ševal Kovačević – mutevelija, Reuf Husejnović, Ferid Mahmić, Mirza Bibić, Jasmin Hasanić, Rasim Bilić i blagajnik Esad Bajrić

Izvor:Facebook Džemat Novi grad Maglaj