RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Kreševo – Kiseljak
Džemati u BiH

Džemat Kreševo – Kiseljak

Službeni naziv džemata je KREŠEVO.

Nazivi sela (zaselaka) koja pripadaju džematu:

KREŠEVO, BJELOVIĆI, CRKVENJAK, GUNJANI

Geografska lokacija :

Džemat se nalazi 12 km jugo-zapadno od Kiseljaka. Broj domaćinstava džemata je 150. U protekloj agresiji džematlije su bile u muhadžerluku.Protjerani su od strane HVO-a Kiseljak i Kreševa na područje Fojnice, slobodne teritorije općine Kiseljak tedrugih gradova i sela.

Džemat ima džamiju i prvi put je sagrađena krajem 15. stoljeća, zapaljena je 1993. godine, a obnovljena je 2003 godine. Dosadalšnji imam hatib i mualimi su bili: Muharem ef. Sijerčić, Ibrahim ef. Klisura, Ismail ef. Smajlović (trenutno vojni muftija), Jakub ef. Agić, Adnan ef. Bajraktarević i sadašnji imam je Ibrahim ef. Čeho.

 

Džemat Kreševo je do 1986. god. bio samostalan odbor koji je kasnije pripojen Kiseljaku.

Hadži – Hasanova džamija je jedna od dvije koje su postojale u Kreševu i ista se nalazi u registru objekata pod zaštitom države kao spomenik kulture. Prvi put se spominje 1709. godine u vakufnami izvjesnog Hadži – Hasana koji je za njeno održavanje uvakufio niz objekata. Uz objekat džamije se nalazi mezarje (Harem) sa cca osamdeset nišana i zgrada mekteba na samom ulazu u lokalitet džamije.

Prema katastraskom planu objekat džamije sa haremom i mektebom je u vlasništvu Vakufa Hadž i-Hasana i u korištenju IVZ-a Kreševo. Ova džamija je ratovima više puta oštećivana, a u zadnjem ratu 1993. godine potpuno je spaljena što je zahtjevalo potpunu rekonstrukciju svih djelova objekta same džamije kao i pratećih objekata. U tu svrhu Džemat Kreševo uz punu podršku Medžlisa IZ-e Kiseljak preko Zavoda za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine pristupio je izradi idejnog rješenja rekonstrukcije i revitalizacije kompleksa Hadži – Hasanove džamije sa ciljem dobivanja urbanističke i građevinske dozvole.

Na ulazu u lokaciju džamije umjesto mekteba u potpunosti je rekonstruisan objekat musafirhane kao prateći sadržaj i izgrađen u duhu arhitekture srednje Bosne, a prema savremenim potrebama korisnika (abdestana, gusulhana, ostava za đenaze, administrativni prostor, čajna kuhinja, musafirhana i soba za spavanje).

Izvor: medzliskiseljak.ba