RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Kuršumlija – Kladanj
Džemati u BiH

Džemat Kuršumlija – Kladanj

Džemat Kuršumlija – Kladanj gradski je džemat koji se nalazi na lijevoj strani rijeke Drinjače. Pripadaju mu još i naselja Plahovići i Buševo. Džemat ima oko 650 domaćinstava.

Hadži Bali-begova džamija, u naradu poznata kao Kuršumlija, sagrađena je 1526. ili 1545. godine. Do danas je zadržala izgled klasične gradske džamije iz osmanlijskog perioda, a naziv je dobila po svome osnivaču. Kvadratne osnovice 12×12 m zidane su od kamena, natkrivena je bakarnom kupolom i ima bijelu munaru sa jednom šerefom.

U vrijeme posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu, tačnije 10. augusta 1995. godine, munara džamije je pogođena granatom s položaja srpskih paravojnih formacija. Sanacija munare izvršena je 1997. godine.

U ovom džematu, u ulici Duga mahala, nalazi se još jedna džamija. Na istom mjestu i sa istim imenom, nalazila se Tahvil-agina džamija, koja je 1988. godine porušena zbog svoje dotrajalosti. Nova je džamija većih dimenzija, obložena je bijelom fasadnom ciglom i pokrivena četverovodnim krovom od crvenog crijepa.

Imami Kuršumlije džamije bili su: hfz. Likić, hfz. Salih ef. Đozić. hfz. Sulejman ef. Hasić, hfz. Rasim ef. Hasić, Nedžib ef. Džaferagić, Salko ef. Čanić, Jusuf ef. Kadribašić, Fikret ef. Čančar i Enes ef. Hodžić. Danas dužnost imama u džematu Kuršumlija obavljaju Asim ef. Esmić, prvi imam Kuršumlije džamije i glavi imam MIZ Kladanj i Enis ef. Hodžić u svojstvu drugog imama u Kuršumliji džamiji.

Kao vakufskom imovinom, osim navedenim dvjema džamijama, džemat raspolaže i s oko 20 dunuma vakufskog zemljišta. Ukop merhuma vrši se u zajedničom mezarju u Tabinim njivama.

U džematu Kuršumlija nalaze se i dva turbeta: Avdibegovo turbe, koje se nalazi na Plahovićima i Tehlil-dedino turbe,koje se nalazi na perifernom dijelu Kladnja, ispod gradskog mezarja Tabine njive.

U Hadži Bali-begovoj džamiji se redovno obavlja beš-vakat i ostali propisani namazi, a mektebska nastava održava se dva dana u sedmici, u mektebskoj učionici koja se nalazi u ulici Srmač, neposredno uz vakufsku kuću.

Izvor: medzliskladanj.ba