Home » Džemat Hadim Ali-pašina džamija – Kladanj
Džemati u BiH

Džemat Hadim Ali-pašina džamija – Kladanj

Džemat Hadim Ali-pašina džamija gradski je džemat koji se nalazi na desnoj strani rijeke Drinjače i ima oko 550 domaćinstava. Prema dostupnim podacima, Hadim Ali-pašina džamija podignuta je u drugoj polovini 16. stoljeća.

Bila je locirana u centralnom dijelu naselja te je u narodu poznata kao Čaršijska džamija. Od 1904. godine imamsku dužnost u ovoj džamiji obavljao je muderris Redžep ef. Čučak, a naslijedio ga je hafiz Ahmed ef. Gogić.

Džamija je porušena 1962. godine i od njezina materijala podignuta je druga džamija s istim imenom, na lokaciji nekadašnje Ali-begove džamije, odnosno na desnoj strani rijeke Drinjače. Munara ove džamije izgrađena je s njezine lijeve strane, što je rijetkost u našim krajevima. S desne strane džamije nalazi se podzemni potok, što je onemogućilo podizanje munare s te strane. Džamija je pokrivena crvenim crijepom na četiri vode i ima ciglom zidanu munaru s jednom šerefom. Temeljito je renovirana 2005/2006. godine.

MOJ DŽEMAT:   Džemat Gojsalići - Kladanj

Prvi imam novoizgrađene džamije bio je Šefik ef. Drapić, koji je imamsku dužnost obavljao sve do 1999. godine, kada ga je na ovoj dužnosti naslijedio Džemal ef. Hatamleh, sadašnji imam. U haremu džamije nalaze se dva zasebna objekta, gasulhana i mektepska učionica s abdesthanom, manje mezarje s nekoliko starih i novih nišana i novoizgrađena hair-česma.

U džamiji se redovno obavlja bešvakat i ostali propisani namazi, a mektepska nastava održava se dva dana u sedmici, subotom i nedjeljom.

Izvor: medzliskladanj.ba