RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Golaći – Gračanica
Džemati u BiH

Džemat Golaći – Gračanica

Džemat Golaći je jedan od mlađih samostalnih džemata na području Medžlisa IZ Gračanica, koji kao takav funkcioniše od 1991. Sadašnji imam u džematu Golaći je Miralem ef. Golać.

Do 1991. godine džemat je bio u sastavu džemata Malešići kao džemat mekteba Golaći. Na mjestu sadašnje džamije 1937. godine sagrađen je drveni mekteb u kome su se obavljali noćni vaktovi i održavana vjerska pouka.

Do Drugog svjetskog rata imamsku dužnost u Golaćima obnaša Osman ef. Mešanović a od 1942- 1982. godine, hafiz, Hajdar ef. Golać, kada odlazi u penziju. Nakon odlaska u penziju hafiza, Hajdar ef. Golaća, nije došlo do upošljavanja drugog imama a sve vjerske aktivnosti preuzima tadašnji mladi malešićki imam Sead ef. Husić. Zbog nastalih potreba, 1991 godine, pokreće se inicijativa za formiranje samostalnog džemata Golaći.

Naime, dvije godine ranije,  angažovanjem džematlija MZ Malešići, u Golaćima je vrlo brzo sagrađen novi mesdžid na mjestu dotadašnjeg mekteba. Glavni inicijatori za izgradnju mesdžida bili su Duraković (Sejde)Mustafa, Delić Ševal, Delić Ramo, Hankušić Salih, i Duraković( Jasima) Mustafa. Budući da je mekteb svojom veličinom nije zadovoljavao potrebe, 2007 godine, džematski odbor pokreće inicijativu za izgradnju munare i proširenje postojećeg mesdžida.

Ekonomska kriza koja je uslijedila, usporila je aktivnosti pa je izgradnja džamije potrajala nešto duže od planiranog. Ipak, uz Božiju pomoć, 2011. godine sve planirane aktivnosti oko izgradnje džamije su završene a 30. juna ove godine džamija je svečano otvorena. Sadašnja džamija, ima oko 160 kvadrata prostora za klanjanje i gasulhanu a u međuvremenu je osposobljena i uslovna učionica za mektebsku nastavu u sklopu vakufske kuće.

Džemat Golaći je džemat, srednje veličine,  Medžlisa IZ Gračanica i broji do 300 domaćinstava. Funkcioniše bez većih problema a vjerske aktivnosti se odvijaju na zadovoljavajućem nivou.

Od osamostaljenja, u džematu Golaći, Imamsku dužnost su obavljali sljedeći imami: Nihad ef. Kavazović, Halid ef. Softić, Sejfudin ef. Zahirović a sadašnji imam je Miralem ef.Golać.

Izvor: mizgracanica.ba