RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Dedići – Srebrenik
Džemati u BiH

Džemat Dedići – Srebrenik

Džemat Dedići nalazi se 4km jugoistočno od Srebrenika, na magistralnom putu Srebrenik – Tuzla. Ovom džematu pripadaju i zaseoci Glotići i Greblja. Džemat ima 230 domaćinstava i formiran je 2001. godine izdvajanjem iz džemata Seona.

Novosagrađena potkupolna džamija, uz koju je podignuta zidana munara s jednom šerefom, svečano je otvorena 16. jula 2005. godine. Imami u ovom džematu bili su: Džemal ef. Fazlić, Nevres ef. Mustafić, Damir ef. Babajić, Mustafa ef. Kovač i Aldin ef. Imširović, sadašnji imam.

Vakufsku imovinu džemata, pored navedene džamije, čine mekteb, mjesno mezarje i jedna njiva.Među vakifima ovog džemata posebno se ističe Hazim Lipjankić.

Izvor: medzlisizsrebrenik.com