RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Banovići – grad
Džemati u BiH

Džemat Banovići – grad

Džemat Banovići
Džemat Banovići

Džemat Banovići – grad  broji oko 1300 domaćinstava i ima džamiju u kojoj se obavlja beš vakat. U Banovićima je džamija po prvi puta izgrađena 1939. godine, a porušena je od tadašnje vlasti 1953. godine. Plac za tu džamiju uvakufio je rahmetli Ahmetović Avdo iz Grivica (po kazivanju Softić Nurage). Na tom mjestu su danas stambene zgrade. Od tada pa do 1997. godine u Banovićima nije bilo džamije. 25.10. 1997. godine u Banovićima je bilo radno otvaranje novosagrađene džamije koja je u funkciji u punom kapacitetu. U ovom džematu je u toku izgradnja islamskog centra Banovići.

Trenutni imam u džamiji u Banovićima je Zijad ef. Čavčić.
Imami koji su obavljali dužnost u džamiji koja je porušena 1953. godine bili su: Emin ef. Avdić iz Grivica, Osman ef. Bebaković iz Nasubašića i Ibrahim ef. Mujić iz Mrljevića.

Džemat Banovići je formiran 1992. god, i do izgradnje džamije funkcionisao je u zgradi komunalnog preduzeća. Imami su bili: Osman ef. Lugavić, Safet ef. Softić i trenutni imam Zijad ef. Čavčić.
U vakufsku imovinu u džematu Banovići spada džamija sa haremom (3,5 dunuma) i imamska kuća sa mektebom. Značajnije uvakufljenje bilo je od strane Lapandić Rasima (prostiranje džamije jednoobrazim serdžadama u vrijednosti 7.000 Km.

Izvor: Mizbanovici