RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Djevojačka džamija u Podvincima (Visoko) – spomenik islamske arhitekture
Džemati u BiH

Djevojačka džamija u Podvincima (Visoko) – spomenik islamske arhitekture

Jedan poseban fenomen svojstven za našu državu, vezan je za graditeljske i kulturne vrijednosti koje u svom nazivu posjeduju prefiks “ djevojačka “ . Ovaj termin je posebno ustaljen u narodu, usmenim predanjima i legendama, te svaki od tih objekata nosi sa sobom posebnu priču, često kazujući o sudbinama i događajima svojih graditelja ili onih čiji su životi vezani za te lokacije. Tako prefiks “djevojačka“ nosi česma/voda u Sarajevu i Mostaru, pećina u Kladnju, te džamije u nekoliko gradova BiH, koje uz svoj originalni naziv, posjeduju i onaj drugi, u narodu pitomiji kao “djevojačke džamije“.

I Visoko ima svoju Djevojačku džamiju, koja svojim dugim postojanjem i po predanjima koje se generacijama prenose priča svoju sudbinu, želju i volju djevojke, i njene velike odluke da potakne gradnju i nastanak molitvenog objekta,  koji je učinio da njen iskreni nijet živi i spominje se i decenijama poslije, pa sve do danas. A legende su tu da nas inspirišu, naš izbor je da li ćemo vjerovati u njih ili ne. Možda nas  na trenutak potaknu da se mislima vratimo u ta vremena, izazovu nam empatiju i suosjećanje dok ih slušamo, a možda učine da postanemo i bolji ljudi. I ne možete pisati i pričati o ovoj džamiji, a da se ne dotaknete narodnog predanja o njenom graditelju i nazivu koji nosi.

Stara/ Djevojačka džamija nalazi se u naselju Podvinci, na udaljenosti 12,5 km od gradskog jezgra Visokog. Predstavlja istinski vjerski biser i simbol ovog kraja i spada u najstarije džamije MIZ Gračanica.

A da li bi bilo džamije da nije bilo djevojke i njene iskrene ljubavi i volje? Prema legendi, jedna djevojka ovog naselja čula je od svoje prijateljice da njen momak dolazi u njenu mahalu kako bi klanjao džuma- namaz, što joj se naravno nije svidjelo. Budući da u njenoj mahali tada nije postajala džamija i kako njen momak ne bi odlazio u drugu mahalu, odlučila je prodati svoje ruho i ostalu vrijednu imovinu koju je imala, a novac uvakufiti u gradnju džamije u svojoj mahali. Tako je džamija koja je izgrađena sredstvima koje je ova djevojka poklonila dobila naziv Djevojačka džamija.

Prvobitna Stara/ Djevojačka džamija u Podvincima smatra se da je izgrađena 1702. godine,  materijal koji je tada korišten za njenu gradnju bilo je drvo. Na temeljima te džamije od zidanog kamena sagrađena je Djevojačka džamija 1912. godine. Ovaj sakralni objekat islamske arhitekture doživio je potpunu restauraciju 2008. godine, kada se radilo na vanjskom uređenju objekta, zadržavajući njen autentični izgled. Pisani izvori nas upućuju da je u ovom naselju, na drugom mjestu, lokacijski malo niže, bila još jedna po vremenu gradnje starija džamija. Tako da suditi po historijskim izvorima, narodno predanje o djevojci i njenom nijetu dobija na značaju.

Djevojačka džamija kao graditeljska cjelina, mjesto je duhovnosti i tradicije, dio je kulturnog naslijeđa našeg grada. Od 2018. godine nalazi se na Listi peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom BiH. Posebnost ovog lokaliteta se ogleda u tome da se u haremu ove džamije nalazi i nekropola stećaka “ Podvinci “ , koja broji 17 stećaka ( 16 u haremu i jedan izvan harema ). U blizini ovog lokaliteta nalaze se i dva dobro poznata turbeta Arapovac i turbe Malkoč, koja čuvaju duhovnost i tradiciju ovog kraja, s posebnim narodnim predanjima o njihovom nastanku.

Kulturno- historijsko naslijeđe je važan dio našeg identiteta, tragovi naših predaka koje trebamo čuvati i njegovati i za buduće generacije. Bilo da su historijske, arheološke, sakralne, graditeljske, ambijentalne cjeline, sve one su naše visočke, baština koje trebamo biti svjesni i čime se trebamo ponositi.

 

Visoko.co.ba / Amela Jusufović