RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Znamo li šta govorimo: Mašalah
Magazin

Znamo li šta govorimo: Mašalah

Fraza mašalah je pronašla svoj put u druge nearapske jezike, uključujući turski, a putem njega i u jezike Balkana, uključujući i neke koji nemaju veze sa islamskom vjeroispovešću.

Za muslimane, riječ mašalah može značiti nešto slično što i hrišćansko amin. Ako zaboravite da kažete mašalah kada neko nešto dobro uradi, bićete poslije okrivljeni ako stvari krenu po zlu.

Masha Allah ili Ma shaa Allah, arapski izraz, najčešće se koristi da izrazi zahvalnost, odobravanje, radost, pohvalu za događaj ili osobu koja je upravo spomenuta.

Ovaj izraz se, takođe, vrlo često koristi kod muslimana kako bi se nekome ili nečemu poželjela Božja zaštita ili kako bi se neko zaštitio od uroka.

Etimologija riječi

Doslovni prijevod ove riječi bi glasio “Bog je to poželeo” ili “Bog je tako poželeo”. Kao što vidimo, ovde imamo u pitanju perfekat kao glagolsko vrijeme i svršeni glagolski oblik, što naglašava esencijalnu islamsku doktrinu predestinacije, odnosno predodređenosti.

Tačno prošireno značenje izraza mašalah je “ono što je Bog poželeo se dogodilo”. Ovakve riječi se koriste da bi se izjavilo da se nešto dobro dogodilo i zato se i koristi u prošlom vremenu. Sličan izraz inšalah što znači “ako Bog tako želi” se koristi u sličnim situacijama, ali se odnosi uvijek na budući događaj!

Upotreba riječi mašalah

Izraz mašalah se može upotrijebiti da bi se nekome čestitalo. Takođe, to je podsjećanje da, iako se dotičnoj osobi čestita, prvenstveno je to Božja volja.

U nekim kulturama i na nekim jezičkim područjima, ljudi mogu koristiti ovu riječ iz vjerovanja da im ona može pomoći, odnosno da ih može zaštititi od ljubomore, uroka ili džinova (đin ili džin je prema svetoj knjizi Kur‘ anu natprirodno biće slobodne volje za ljudsko oko nevidljivo; zli džinovi su poput demona u hrišćanskoj mistici).

Riječ mašalah se koristi u kolokvijalnom razgovornom stilu raznih naroda koji nisu obavezno muslimani. Takvi su narodi Indonežani, Iranci, Maležani, Kurdi, Čečeni, Bangladežani, Albanci, itd.

Mašalah se upotrebljava i među hrišćanima koji žive u regijama koje su nekada bile pod vladavinom Osmanlija. Tako ćemo ovaj izraz pronaći i kod Makedonaca i kod Srba, Bugara i naravno Bosanaca. Ovdje se mašalah najčešće koristi u značenju “bravo, dobro obavljeno, dobro urađeno” ili “svaka čast”! Poznato je da se ovaj izraz sreće i kod Jermena, kao i Grka sa Kipra.

Značenje i kontekst fraze mašalah

Fraza mašalah za koju se vjeruje da je nastala početkom 19. vijeka, u užem značenju se može prevesti kao “kako je Bog htjeo” ili “ono što je Allah htjeo to se i dogodilo”. Koristi se nakon nekog događaja, za razliku od izraza inšalah što znači “ako Bog želi” koji se odnosi na buduće događaje.

Arapska fraza mašalah bi trebalo da bude podsjetnik da se sve dobre stvari dešavaju zahvaljujući Bogu i da sve što je dobro dolazi od Njega. Svi blagoslovi su takođe Njegovi. To je dobar znak – mašalah.

Mašalah – za proslavu nečega i kao znak zahvalnosti za nešto

Mašalah se obično koristi za izražavanje oduševljenja, pohvale, zahvalnosti ili radovanja za događaj koji se odigrao. U suštini, to je način da se prizna da je Bog ili Allah, tvorac svih stvari i da je on darovao blagoslov.

Tako se u većini slučajeva ova arapska fraza koristi za priznavanje božjeg prisustva i za zahvalnost Allahu za željeni ishod.

Mašalah – protiv uroka

Pored toga što je izraz pohvale, mašalah se često koristi da bi se izbjegla nevolja ili urok. Najčešće se koristi da bi se izbjegao problem i da bi se odagnala loša sreća nakon nekog pozitivnog događaja.

Na primjer, nakon što se rodi zdrava beba, musliman će reći mašalah kao način da izbjegne mogućnost da se beba razboli ili da se nešto loše poslije toga desi.

Mašalah se posebno koristi da bi se izbjegla ljubomora, urok ili neka zla, demonska sila. U stvari, neke porodice imaju tendenciju da koriste frazu svaki put kada se daju komplimenti (na primjer: “Kako ti lijepo stoji neki odjevni predmet – mašalah!”).

Kada nekome želite da odate priznanje ili da budete zahvalni za nešto dobro što je neko postigao ili uradio, onda kažete mašalah. To je način da se kaže “uradio si dobar posao, svaka ti čast”! Ili što bi Englezi rekli: good work ili well done ili good job!

Na našim prostorima se ponekad ovaj izraz koristi da bi se izrazilo iznenađenje. To je eksklamacija ili uzvik iznenađenja, u pozitivnom smislu.

Isto tako, mašalah možemo reći i kada napokon dočekamo nešto nakon dugog iščekivanja. U smislu: konačno, napokon se dogodilo i tome slično – mašalah!