VAKTIJA ZA 2022. GODINU ZA BiH

Home » VIDEO: Osman Ćelebijina – Potočka džamija – Zenica
Video

VIDEO: Osman Ćelebijina – Potočka džamija – Zenica

Osman Čelebijina – Potočka džamija u Zenici je sagrađena, prema predaji, u drugoj polovini 15 stoljeća, odmah nakon osvajanja Vranduka i ubraja se među najstarije izgrađene džamije u Zenici

MOJ DŽEMAT:   VIDEO: Jalijska džamija, džemat Jalija - Zenica