Video

VIDEO: Kočevska – Sulejmanija džamija – Zenica

Kočevska džamija Zenica – Zvaničan naziv Kočevske džamije bio je Sulejmanija i ime je dobila po sultanu Sulejmanu. Pretpostavlja se da je građena sredinom 16. stoljeća.