RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Šta je to fes?
Magazin

Šta je to fes?

Fȅs 2 m <G fèsa, N mn fèsovi, G fèsōvā>

DEFINICIJA

reg. etnol. kapa bez oboda, s kićankom ili bez nje ob. crvena

ETIMOLOGIJA

tur. ← arap. Fäs, grad u Maroku

Fes (grčki: Φέσι), množina fesovi, ili tarbuš (?) (طربوش) naziv je za (obično) crveni šešir u obliku valjka. Fes je po nekim predpostavkama grčkoga porijekla iz bizantskoga razdoblja, ali ubrzo su ga prihvatili i Turci, a nosili su ga i pripadnici drugih vjera i etničkih skupina u Osmanskom Carstvu u 19. stoljeću.

Porijeklo narodne kape Fes

Fes je staroosmanska kapa koju su na Balkan donijeli Turci. Postoje tvrdnje da su Turci od Marokanaca preuzeli Fes tako da je ona u osnovi turcizirana marokanska kapa. Na Balkanu koristili su je skoro svi narodi od Bošnjaka, Srba Albanaca, Bugara, Grka itd. dok je samo kod Bošnjaka sačuvala ulogu narodne kape.

Porijeklo fesa potice iz grada Fes koji se nalazi u Maroku

Fes je treći grad po veličini u Maroku. Stari grad (Medina Fes el Bali) je na listi svjetske baštine UNESCO-a. Fes ima najstarije sveučilište na svijetu koje je još uvijek u funkciji (sveučilište Al-Karaouine) osnovano 859. godine).

Smatra se da je u doba dinastije Almohada 1170.-1180. godine Fes bio največi grad na svijetu

Fermanom sultana Mahmuda II fes je uveden kao službeni dio uniforme carskih službenika, bez obzira na njihovu vjersku pripadnost.

Među Bošnjacima se fes doživljava kao posebnost bosanske tradicije i vazan je dio obilježavanja kulturno-vjerskih manifestacija Bošnjaka. Fes je postao neizostavni dio tradicionalne nošnje Bošnjaka. Danas ga još uvijek nose imami u Bosni omotanog bijelim platnom, što je poznato kao ahmedija.

 

Tagovi