RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Srednji – Modriča
Džemati u BiH

Džemat Srednji – Modriča

Džemat Srednja džamija
Džemat Srednja džamija

Džemat je smješten u sredini gradskog područja. Ovaj džemat je poznat kao Vakuf džamije u staroj čaršiji u Modriči. Prije agresije 1992. godine je brojao 400 domaćinstava. Džemat ima džamiju koja se zove Srednja džamija.

Historija

Najstariji nišan se nalazio u njezinom haremu i datira iz 1782 godine.
Na mjestu stare 1977. godine podignuta je nova, izuzetno lijepa potkupolna džamija. U to vrijeme imamsku dužnost obavljao je Hadžib ef. Bahić, koji je u ovom džematu službovao cijele 44 godine.
Nedaleko od džamije se nalazilo turbe, koje je u svom prvobitnom obliku bilo od drveta i uza se je imalo mekteb (pola prostora je bilo turbe a pola mekteb). Kasnije je to turbe bilo renovirano i u njemu su bila dva mezara.
U toku agresije na BiH džamija, kao i turbe bili su porušeni.

Povratak i ponovna izgradnja
Srednja džamija i turbe ponovno su sagrađeni 2001. godine.
U sklopu džamije nalazi se gasulhana, abdesthana, vakufska kuća, turbe i šehidsko mezarje. Redovno se pušta pet ezana dnevno i klanja džuma namaz petkom. Mektebska nastava se održava dva dana sedmično.
Srednji džemat na području gradskih džemata je najveći džemat po broju domaćinstava, kao i po površini vakufske zemlje. Površina vakufske zemlje je 29.189 m2.

Imami

Dosadašnji imami bili su Hadžib ef. Bahić, Mehmedalija ef. Čandić. Aktuelni imam u ovoj džamiji je Osman ef. Mulahuseinović.

Vakifi

Vakifi u džematu: hadžija Vejsil Ahmetašević i profesor Nurija Delić,vakif za turbe.

Izvor: Miz-modrica