RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Rovine – Bosanska Gradiška
Džemati u BiH

Džemat Rovine – Bosanska Gradiška

Ova džamija je nekad bila locirana na lijevoj strani ceste Bosanska Gradiška-Banja Luka. Bila je ozidana ciglom, a pokrivena četvorostrešnim krovom sa betonskom pločom ispod krova.

Imala je zidanu munaru visoku preko 30  metara, u koju se ulazilo iz prizemlja džamije. Okolo je bilo prostrano groblje – harem. Prema  podacima, staru džamiju sa drvenom munarom koja se nalazila na  istom mjestu, sagradio je Šibić-beg 1891. godine o kojem se malo zna. 1973. godine odlukom tadašnjeg džematskog odbora Rovine i Odbora Islamske zajednice Bosanska Gradiška Rovinjska džamija je premještena na drugu tj. desnu stranu ceste prema Banjaluci.

Uz džamiju je mezaristan kao i novoizgrađena džematska kuća. Od svih džamija u Bos. Gradišci Rovinjska džamija je prva oskrnavljena i pogođena zoljom a kasnije i srušena. Po zaršetku rata, vrijedne džematlije Rovina izgradili su i obnovili na temeljima razrušene džamije, lijepu i modernu novu Šibić-begovu džamiju dimenzija 13 x 10 metara, sa munarom visokom 38 metara i sofom ispred samog ulaza u džamiju.

Svečano otvorenje ove džamije bilo je 26. jula 2002. godine a otvorenju je prisustvovao hafiz Ismet ef. Spahić. Imamsku dužnost u ovom džematu vrši Mirsad ef. Čakić a od velike pomoći mu je dugogodišnji mutevelija Muharem Begović sa vrijednim džematlijama.

Izvor: mizbosanskagradiska.com