RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Ravna – Maglaj
Džemati u BiH

Džemat Ravna – Maglaj

U skoroj prošlosti u našem selu Ravna nije bilo skoro ni 30 kuća. Ravna se nalazi 7 km udaljenosti od Maglaja od asfalta, motela niže Maglaja pa do Ravne je 5 km.

Graniči sa Tešanjskom opštinom, tešanjskom Jablanicom i selom Koprivce. Selo se nalazi zapadno od grada Maglaja tj. između Žagra i Crnog vrha prema Tešnju. U ovom selu prije rata glavne privredne grane su bile: stočarstvo, voćarstvo i poljoprivreda, dok je većina stanovništva pretežno bilo u državnim preduzećima. Ravna se nalazi na 450 m nadmorske visine. Spominje se u veoma starim arhivima u Maglaju, gdje stoji da je Ravna ranije naseljena od Maglaja, a to potvrđuje i rudnik bakra, koji je bio glavni razlog naseljavanja. Taj rudnik se nalazi 2 km od asfalta i motela, a kada se pravio put za Ravnu nađeno je mjesto, gdje su bile topionice (šljake). I danas postoji jama gdje je vađena ruda.

U Ravnoj se nalazi bogumilsko groblje na brdu obraslo šumama kupljina i još jednom manjem brdu zvanom Gaćice.

To brdo počinje u Moševcu od džamije, pa prostire se do pola Ravne. Tu postoji preko 100 izvora, a i bogato je vodom. U Sarajevskom muzeju postoji zemljopisna karta još iz Austrougarske monarhije. Još iz Turskog razdoblja postpje groblja i to između Ravne, Koprivaca i Jablanice, pokraj druma puta koji se zvao Vezirski put. On je smješten između Doboja i Travnika. Mezarja su poredana u redove, posebno muški, posebno ženski, a posebno djeca. Nišani su tesani od običnog kamena, a i od granita. Može se vidjeti po nišanima da bile neke ličnosti, vojnik ili političar, a to dokazuju razni simboli na nišanima, npr. sablje, turbani i dr. Ograđeni su mekanim remenom – sedra koji je tesan, a tog kamena na ovim prostorima nema, jedino je most na Drini ćuprija izgrađen od tog kamena.

Džema'at u Ravnoj postoji još od prije gradnje mekteba, a po pričama starijih ljudi, klanjalo se sve po kućama. U vrijeme Austrougarske napravljen je prvi mekteb, koji je porušen 1964. godine, a 1965. godine napravljen je novi. 1990. godine započet je temelj novoj džamiji, a gradnja je prekinuta tokom rata, da bi se po završetku rata 1998. godine ponovo nastavilo sa gradnjom. 1946 –47. godine Moševac i ravna su pravili zajedničku džamiju, a bila je u sastavu Moševačkog džema'ata.

Prvi imam u Ravnoj je bio Kalabić ef. iz tešanjske Jablanice, a obavljao je i dužnost imama u Moševcu. Od tada pa do danas prošlo ih je mnogo, a današnji imam je Mustafa ef. Skejić, koji je bio i imam u Moševcu od 1972-73. godine.

Mutevelije džema'ata su: Muminović Muharem, Torić Avdo, Muminović Himzo, Muminović Arif, Muminović Smajl, Muminović Sejfo, Kalabić Mehmed, Kovačević Smajl, Kalabić Sead, Muminović Halid i Suljo Muminović.

Izvor: medzlismaglaj.ba