RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Prkanjska džamija – Konjic
Džemati u BiH

Džemat Prkanjska džamija – Konjic

Džamija u Prkanju, danas je poznata kao Prkanjska džamija,  u nekim spisima nalazimo da ju je podigao izvjesni Hadži – Zulfikar, ali, Dr. Jusuf Mulić pak tvrdi u svojoj knjizi „Konjic i njegova okolina u vrijeme osmanske vladavine“ da je ovu džamiju sagradio Sulejmanbeg, pa je po njemu naziva Sulejmanbegova džamija.

Po dr. Muliću Prkanjsku džamiju sagradio ju je Sulejman-beg (kasnije paša) prije 1585. godine, ali je džamija trajno zadržala naziv Prkanjska po naselju Prkanj (tur. Oprkanj) u kojemu se nalazi.

(Riječ oprkanj je turski način izgovaranja i pisanja slavenske riječi prhanj (daska), koja se u govornom jeziku odomaćila i kao prkanj, a upotrebljavala se za označavanje naselja sagradjenih od dasaka (drveta). Mahala pod istim nazivom bila je i na sarajevskoj Baščaršiji.)

Uz džamije su bili mektebi za mušku i žensku djecu.

Prkanjska džamija je prvotno bila pokrivena pločom da bi nakon ponovnog vraćanja islamskoj zajednici krov radi trošnosti bio izmjenjen i umjesto ploča pokriven ciglom. I ova džamija je kao i mnoge u gradu Konjicu, oštećena u agresiji, a oštećenja su otklonjena po završetku agresije.

Potrebno je napomenuti da je ova džamija gotovo dvadeset i pet godina nakon  rata bila zatvorena i služila kao magacin. Uz džamiju je 1998. godine urađena i mala abdesthana.