RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Ponjevići – Cazin
Džemati u BiH

Džemat Ponjevići – Cazin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Džemat Ponjevići, kojem, pored istoimenog sela, pripadaju još i Ponjevića Brdo, Huskići, Durakovići i Keranovići, nalazi se 15 kilometara sjeveroistočno od Cazina.

Džemat broji 135 domaćinstava i ima džamiju, za koju se vjeruje da je prvi put sagrađena krajem 18. stoljeća. Džamija je devastirana 1993. godine, u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, da bi, 2004. godine, bila sagrađena nova.

Stalnu imamsku službu u ovom džematu do sada su obavljali slijedeći imami, hatibi i muallimi: Mehmed ef., Bajro ef., Salih ef. Kadrić, Hilmija ef. Duraković, Osman ef. Nadarević, Jasmin ef. Memić, Refik ef. Kazaferović, Muhamed ef. Kapić, Irfan ef. Bajramović, Idriz ef., Džemal ef. Duraković, Emin ef. Grošić, Izet ef. Harčević, Nezir ef. Hodžić, Hasan ef. Hašić, Selim ef. Trešnjo, Mehmed ef. Borić, Haris ef. Bošnjaković, Osman ef. Tričić  i aktuelni imam džemata Amir ef. Beširević.

Među poznatije alime i druge značajne Bošnjake, koji su rođeni u ovom džematu, ubrajaju se prof. Sulejman ef. Hašić, najpoznatiji učač Kur'ana na području medžlisa IZ-e Cazin, dugogodišnji imam u džematu Pivnice, trenutno imam u Stijena  zatim dr. Suad Keranović, anesteziolog u Tuzlanskom kliničkom centru, rahmetli prof. Ahmet Huskić, bivši općinski vjećnik.

Vakufsku imovimu džemata, pored spomenute džamije, čine još i mekteb, imamska kuća, njiva, livada i mezarje.
Među istaknutije vakife u džematu ubrajaju se Hafeza Tikvić, koja je uvakufila zemljište za kuću i Rasim Salkić, koji je uvakufio zemljište za mezarje.

Izvor: mizcazin.com