RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Koprivna – Ponirak – MIZ Zenica
Džemati u BiH

Džemat Koprivna – Ponirak – MIZ Zenica

Džemat Koprivna- Ponirak se nalazi 3 km nizvodno od Vranduka na desnoj obali Rijeke Bosne. Džemat ima dvije džamije, dvije gasulhane i dva mekteba i izgraden u imamsku kuću. Do prije Drugog svjetskog rata Koprivna je pripadala džematu Gladovići. U tom periodu mekteb je bio organizovan po mjesnim kućama.

Mještani su uspijeli izgraditi mekteb i tako se organizovati kao manji džemat koji je imao svog imama. Nedugo zatim za vrijeme drugog svjetskog rata se zatvara mekteb. Novi mekteb je sagrađen 1956. godine, te iznova organizovan rad džemata. U tom vremenskom periodu džemat je bio organizovan i proširen zajedno sa Ponirkom, Varošištom, Zabrcem. Nova džamija je sagradena 2003 . godine.

Imami džemata: Dizdarević Muhamed ef., Stanaklić Mehmed ef., Efendić Sulejman ef., Dinarević Salih ef., Adilović Zuhdija ef., Bečirović Husein ef., Aganović Mustafa ef., Jašarević Vehid ef. i od oktobra 2006. godine sadašnji imam Aldin ef. Trako.