RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Kočeva – Zenica
Džemati u BiH

Džemat Kočeva – Zenica

Džemat Kočeva – Zenica – Kočevska džamija

O džematu:

Broj domaćinstava: 3500,

Broj aktivnih članova IZ-e: 932,

Zvanični naziv džamije: Kočevska (Sulejmanija) džamija,

Naziv u narodu (popularno ime ): Kočevska džamija,

Vakif: Abdija sin hadži Memije,

Godina izgradnje: 1557.,

Lokalitet: centar grada

Historija

Prema dokumentaciji Zeničkog vakufskog povjerenstva, zvaničan naziv Kočevske džamije bio je Sulejmanija i ime je dobila po sultanu Sulejmanu. Pretpostavlja se da je građena sredinom 16. stoljeća. Prvobitno je imala drvenu munaru. Munara od cigle izidana je 1928. godine. U zidovima džamije nalazile su se perforacije iza kojih su stajali glineni ćupovi, postavljeni tu radi poboljšanja akustičnosti. Džamija je djelimično renovirana 1964 i 1972 godine.Srušena je zbog dotrajalosti. Na njenom mjestu je 1990. godine izgrađena nova, prva potpukolna džamija u gradu Zenici. Uz džamiju je podignuta i munara sa dva šerefeta.

Imami džemata: Babahmetović Mujaga ef., hfz. Hamid ef. Muftić, hfz. Ismet ef. Spahić, Alispahić Edib ef., Teufik ef. Džulan i od 2007-e godine sadašnji imam Ismet ef. Bašić,

Izvor: mizzenica.ba