RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Kablići – Livno
Džemati u BiH

Džemat Kablići – Livno

Džemat Kablići
Džemat Kablići

Džemat Kablići se nalazi na putnom pravcu Livno – Bosansko Grahovo, četiri kilometra sjeverozapadno od Livna.

Sačinjavaju ga dva sela: Veliki i Mali Kablići.
Veliki Kablići imaju 29 muslimanskih domaćinstava, a Mali Kablići 8.

Džemat je sve do 1960. godine imao jedan vjerski objekat – Mejtef, u kojem su se obavljale ramazanske aktivnosti. Iste godine je tadašnja vlast na brutalan način oduzela taj objekat i predala ga jednom džematliji, nakon čega je srušen, a zemljište pretvoreno u poljoprivredno.

Godine 1989. džematlije su započele izgradnju mesdžida na atraktivnoj lokaciji, uz sami magistralni put i u neposrednoj blizini mjesnog harema Golubić. Ratni vihor je zaustavio gradnju mesdžida, a postojeći građevinski materijal su opljačkali pripadnici HVO-a. Objekat je miniran i napravljena je značajna materijalna šteta.

Džematlije su 2003. godine nastavile izgradnju mesdžida, i iste godine proveli ramazanske aktivnosti u njemu.
Mesdžid je danas u funkciji tokom ramazana, a djeca redovno pohađaju vjeronauku u opremljenoj učionici.

Vjerske aktivnosti u džematu obavljao je Amel ef. Habeš do 2009. godine, a od augusta iste godine u džematu djeluje Edin ef. Jašarević, profesor islamske vjeronauke u srednjim školama u Livnu, nastanjen u vakufskom stanu u Kablićima.

Ovom džematu su pripadala još i sela: Ljubunčić, Žirović, Prisap, Priluka i Suhača, gdje su nekada većinu stanovništva činili muslimani, a u zadnjih 45 godina u tim selima nema ni jednog muslimana. Jedini svjedoci njihovog postojanja su mnogobrojni zapušteni haremi.

U ovom džematu jedini starosjedioci su Cere. Osim njih, tu su još i Mačkići, Mrše i Torlaci, dok su Ključe došle iz Žirovića, Palići iz Prispa, Hoze iz Priluke, Milaci iz Livna, a Smajići i Dedići iz Glamoča.

Izvor: medzlis-livno