RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Jezerci – Travnik
Džemati u BiH

Džemat Jezerci – Travnik

Džemat obuhvata i zaselak Fazlići koji je u satavu Mjesne zajednice Mehurići. Ovaj džemat ima 145 domaćinstava.

Džemat je smješten 25 km sjeveroistočno od Travnika i 4 km udaljen je od  Mjesne zajednice Mehurići.

Prva džematska džamija sagrađena je od sedre u 19. stoleću. Na mjestu prve džamije 1963. godine sagrađena je nova džamije. Nakon što je ova džamija 07. juna 1993. godine pogođena i oštećena djelovanje vojnika HVO-a, sredstvima džematlija je i obnovljena.

Dosadašnji imami, hatibi i mu'allimi u džematu bili su: Muho-ef. Jašarević, Derviš-ef. Jašarević, Ibrahim-ef. Jašarević, Salih-ef. Lončarević, Islam-ef. Bektaš, Mahmut-ef. Mešić, Akif-ef. Zlatić, Derviš-ef. Zlatić, Sulejman-ef. Posavljak, Osman-ef. Aganović, Čašif-ef. Šišman, Ramo-ef. Dautović, Nesib-ef. Talić, Muhamed-ef. Tarahija, Enver-ef. Žužo, Adis-ef. Zelkanović i Edin-ef. Memić. Sadašnji imam je Admir-ef. Arifović.

Novi mesdžid u Fazlićima sagrađen je 2004. godine i jedini je s kupolom na području Medžlisa IZ Travnik.

Džemat Jezerci ima džamiju, mesdžid, imamsku kuću, dvije gasulhane, njive i pet mezarja. U džamiji se klanjaju svi dnevni namazi i džuma-namaz. Mektepska nastava se obavlja dva dana u mesdžidu, a u džamiji tri dana sedmično.

Džemat obiluje kulturno-historijskim spomenicima, stećcima, što ukazuje na višestoljetno prisustvo stanovništva na ovim prostorima.

Izvor: Miztravnik.com