RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Janjići – Zenica
Džemati u BiH

Džemat Janjići – Zenica

Džemat Janjići
Džemat Janjići

Broj domaćinstava: 421,

Broj aktivnih članova IZ-e: 395,

Zvanični naziv džamije: Osman-agina džamija,

Naziv u narodu (popularno ime ): Janjička džamija,

Vakif: Bobovački Dizdar Osman-aga,

Godina izgradnje: 1626.,

Lokalitet: džemat obuhvata područje od naselja Drivuša do Lašvanske petlje,

Historijat:

Džamija je sagrađena na zahtjev Bobovačkog Dizdara Osman age 1626. godine u središtu naselja. Jedna je od prvih džamija zeničkog Medžlisa. Džamija je više puta obnavljana. Prva je sagrađena od kamena, drveta I čerpića a zauzimala je prostor od 67 m2. Ona je imala popravku 1697. godine. Novoizgrađena džamija je otvorena 1985. godine jer je postojala potreba za većim i funkcionalnijim vjerskim objektom. Danas džamija posjeduje svu potrebnu infrastrukturu i opremljena je po svim standardima. Opširnije vidjeti – Islamska epigrafika M. Mujezinović str. 442 i 443.

Imami džemata: Mehmed ef. Halifa 1795., Sulejmen, Salih i Nezir ef. Durmo do 1967., Asim ef. Hodžić, Muhamed ef. Kovać 1975-1976., Abdulah ef. Zukić 1976-1990., Uzeir ef. Klisura 1990-1992., Hilmo ef. Perćo 1992-1994., Zuhdija ef. Karaga, Enver ef. Prolaz 1994-1996., Hfz. Sead ef. Šahinović od 1996.-2014. godine, Tarik ef. Sarajlić od 2014.

Izvor: Mizzenica