RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Harman džamija – Tešanj
Džemati u BiH

Džemat Harman džamija – Tešanj

DŽEMATSKI ODBOR

IMAM Amar ef. Bedaković; predsjednik Emir Halilović, članovi: Edin Deljkić, Edin Turalić, Smail Bećar, Adnan Lihić i Samil Subašić.

HARMAN DŽAMIJA TEŠANJ

Historijat –   Ova džamija je u Tešnju i okolina najpoznatija po nazivu “Harman” ali ima još nekoliko naziva “Sejjid Sulejmanova” džamija”Guvanjska džamija”.

Nije pouzdano poznato kada je i ko ju je sagradio. Prema natpisu nad ulazom u džamiju iz 1863. godine njen obnovitelj “Harman džamije – vojne džamije” je Sejjid Sulejman Hasanbegović. Kako u svom istraživanju – monografiji – povijestihistorije Bosne i Hercegovine profesor dr. Adem Handžić (preselio na ahiret 1988.g. i ukopan u haremu ove džamije do roditelja oca AbduRašid ef. i majke Aleme) , natpis je isklesdan na kamenoj ploči veličine 35 x 45 cm ispisan je u deset elipsastih polja lijepim nesih pismom : “Hasanbegović, taj odabranik svoga vremena sušta je dobrota,  darežljiv čovjek  i sretne zvijezde.U svom rodnom Tešnju, podigao je ovu svijetlu džamiju, sveta i privlačna  (mubarek) građevina , na lijepom mjestu, ukrašena i visoka slična je dvorcu “Kejvana”. Opisati sve to ukratko nije moguće,  jer su vrline dobrotvora i odlike mubarek građevine bezbrojne. Hazim, prispjevši dovršenju građevine izreče kronogram:”Ova lijepa (mubarek) džamija je djelo Sejjid Sulejmana  1280.h.g. tj. -1863/64 g.). Mehmed Mujezinović smatra da je autor kronograma identičan sa travničkim muftijom Korkut Hazimom…

Imami –  Abdur-Rešid ef. Handžić,  Uzeir ef. Galijašević (od 1969. do 1976. g.), a od 1976. Besim ef. Bedaković- aktuelni imam.
Mujezini:   Salih Bećar, Muharem Bećar, hadži Osman Škapur,  Ibrahim Plančić i aktuelni mujezin Smajo Grebić.

Predsjednici džematskog odbora – mutevelije –  Mahmut Krdžalić, Maharem Bećar, Hamid Bećar,  Hasib Škapur, Alija Bećar, hadži Edib Turalić, Muhamed Terzić i  Ibro Jašić.

Vakifi –  Sejjid Sulejman Hasanbegović, hadži Mahmut Krdžalić,  Muharem Bećar, Hamid Bećar, Alija Bećar, Hasib Škapur, Husein Kotorić, Hamida Terzić, Besim ef. Bedaković, Nisveta Bedaković, Mehmed ef. i Šemsa Karamović, Paša Terzić, Fahra Terzić, Fahir Terzić, Nafija Delić, Tarik Terzić, Muhamed Terzić, “Unico Filter”, Osman Halvadžić, Rifa Vilašević, Džemila Ćaro, Hana Kahvić, “HIFA”, Kasim i Senada Kotorić, “Algoja”, Nazif Ahmetović, Avdo Fejzić, Rešad Fejzić, Adil Artuković, “Koteks” , Senudin Ibrahimkadić, Sead Subašić,  Fuad i Esma Spahić, “market AS” , hadži Edib Turalić, Fuad ef. Omerbašić, Esad Vilašević, Džemal i Hatidža Turkeš,  Mustafa Terzić, Alema Handžić, Sabahudin Hadžić, hadži Osman Jašić, Mehmedalija Škoiljić, hadži Ibrahim Jahić, Hakija Jahić, hadži Salih Omerbašić i dr.

Šerijatska vjenčanja –  u Poslednjih 7 godina obavljeno je 17 šerijatskih vjenčanja u ovom džematu.

Mekteb –  U 2008. godini upisano 55 polaznika u mekteb, od čega je njih 19 učilo u Kur'anu.

Izvor: miztesanj.ba