RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Čirkići – Sanski Most
Džemati u BiH

Džemat Čirkići – Sanski Most

Džemat Čirkići nalazi se 20-ak kilometara zapadno od Sanskog Mosta u pravcu Bosanskog Novog.Pripadaju mu zaseoci Gaj i Brist.1991 god.broji oko 90 domaćinstava.Pošto je ovo jedan od manjih džemata kroz historiju se veže uz veće selo Podvidača gdje se nalazila prva džamija koja nema pisanih tragova kada je sagrađena.Postoje mišljenja da bi to moglo biti u drugoj polovici petnaestog i početkom šesnaestog stoljeća.Prva džamija u Čirkićima je sagrađena 1974 god.1992 godine je srušena a 04.08.2007 god.ponovo sagrađena.

Imami u džematu od 1945 god:1.Seferović ef. Sulejman bio mještanin i priučeni hodža obavljao dužnost u mektebu u Čirkićima a džumu namaz u džamiji u Podvidači

2.Kurjaković ef.Osman,rodom iz Modriče

3.Mulaosmanović ef. Fejzulah od Gračanice

4.Solo ef. Adil Jelah kod Tešnja

5.Karić ef. Safer iz Srebrenika

6.Kuburić ef.Sulejman iz Skucanog Vakufa kod S.Mosta

7.Kadrić ef. Sulejman iz Sarajeva

8.Kadrić ef. Hasan iz Sarajeva

9.Omerdić ef. Sead Turbe kod Travnika

10Imamović ef. Vahid iz Busovače

11.Čaušević ef. Suad iz Cazina

12.Dizdarević ef.Sulejman iz Bužima(zajedno sa svojih 17 džematlija ubijen pred džamijom u Čarakovu kod Prijedora 23.07.1992.god.

Četnici nakon što su ih pobili na njih nabacali zapaljene džamijske ćilime)

13.Hasić ef.Ibrahim iz Kotor Varoši posljednji prijeratni imam

14.Vakufac ef. Elvir iz Bosanskog Novog prvi posljeratni imam

15.Delić ef. Mujaga iz Željeznog Polja kod Žepča trenutno imam u džematu od 2001.godine.

Mutevelije u Čirkićima od 1945-2007.bili su:

1.Durmišević Vehid

2.Seferović Ilijaz

3.Seferović Zijad

4.Durmišević Sulejman(trenutno mutevelija)

5.Seferović Husejn i

6.Džafić Asim

U džematu Čirkići rođen je dr.Enes Durmišević profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Takođe i još četvero koji su završili Gazi-Husrev-begovu medresu:

1.Emir ef. Seferović(Mučki ubijen u policijskoj stanici u S.Mostu 1992 godine.Jedan je od prvih koji su organizovali odbranu S.Mosta)

2.Sejfo ef.Seferović

3.Hasan ef.Džafić i

4.Muallima Hasija Hasani rođ.Seferović

Trenutno se školuju još četri muallime.

U vakufsku imovinu pored džamije i imamske kuće se ubraja:

1.Mezarje Čajra zajedno sa džamijskim haremom u Podvidači 5 dunuma.

2.Mezarje Alibegovića hatiraj 0,5 dunuma.

3.Džamijski harem(džamija,imamska kuća)vakif Seferović ef. Sulejman

4.Oruška njiva 4.dunuma 1.dunum uvakufio Huse Durmišević

5.Mezarje 3,5 dunuma uvakufio Omer Seferović 1955

6.Livada 2.dunuma uvakufio Memiš Durmišević 1959

Nalazi se još 15-ak porodičnih manjih mezarja koji se formalno pravno ne mogu smatrati vakufom.

U džamiji se redovno klanja beš vakat i džuma namaz.

Mektebska nastava se održava u mektebu dva dana po četri nastavna sata.

Imamsku dužnost u ovom džematu danas obavlja Mr. Ramiz ef. Kazija

Izvor: medzlis.info