RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Ciglane Sarajevo
Džemati u BiH

Džemat Ciglane Sarajevo

Džemat Ciglane se nalazi u Sarajevu, općina Centar, u stambenom naselju Ciglane.  Naselje broji preko 5000 stanovnika i jedno je od najatraktivnijih naselja u gradu Sarajevu.

Pored stambenih zgrada u našem naselju se nalazi i dosta poslovnih objekata, neke institucije državne kao i velika pijaca, dvije banke, dva tržna centra, nekoliko uslužnih radionica i nažalost veliki broj kafana i kladionica. Slobodno možemo reći da naš džemat pruža usluge daleko većem broju potencijalnih vjernika od broja stanovnika naselja.

U naselju Ciglane većinsko stanovništvo čine Bošnjaci. Prije rata Ciglane su bile naselje komunističkih funkcionera, oficira JNA te ostalih važnih ličnosti bivše države, stoga u naselju prije rata nije postojao džemat niti ikakav vjerski objekat. U toku rata stanovništvo Ciglana se organizovalo, uredilo jedan od poslovnih objekata („Yugodrvo“ , Beograd) te od njega načinilo mesdžid. Već od februara 1994 je otpočelo obavljanje namaza i teravih-namaza.  Džemat Ciglane je osnovan i registrovan u Islamskoj Zajednici  4. marta 1994.godine te od tada u našem džematu se redovno obavljaju vjerske dužnosti, od klanjanja dnevnih namaza, džuma-namaza i bajrama. U džematu se održava vjerska pouka u redovnim terminima.

Posebne aktivnosti se održavaju u Ramazanu kada se uči specifična mukabela. Naime, u našem džematu, mukabelu, pored imama aktivno uče i džematlije, pri čemu imam prati i koriguje učače. Zbog ove prakse veliki broj džematlija uči u Kur’anu a veliki broj muškaraca i kao imami predvode namaz u džematu što je za pohvalu.

U toku rata i neposredno nakon, džemat Ciglane je bio veoma velik radi velikog broja džematlija koji su privremeno bili izbjegli iz svojih domova i naseljeni u naselju Ciglane. Tada se je osjetila potreba za džamijom u naselju u kojoj bi mogli obavljati vjerske dužnosti. U toku 1994 godine pokrenuta je inicijativa za izgradnju džamije u naselju. Urađena je maketa džamije koja je pretstavljala veoma atraktivan i veliki objekat. Od ove ideje se odustalo nakon rata jer je to bio preambiciozan plan, pogotovu kada je veliki broj džematlija odselio iz naselja.

Nakon rata poslovni prostor koji je korišten kao mesdžid morao je biti vraćen vlasniku, tako da je džemat bio prisiljen da traži drugi prostor za tu namjenu. Od osnivanja džemata, promijenjeno je četiri poslovna prostora, koji su uglavnom bili tijesni i imali pogrešnu orjentaciju u odnosu na kiblu. Osim prvog poslovnog prostora iz rata sve ostale prostore smo morali plaćati. Novac za kiriju je sakupljan, mjesečnim sergijama i tako što se određen broj džematlija obavezao da će  svaki mjesec odvajati po 20 KM na ime kirije, što i danas traje.

Jedino rješenje je bilo ponovo pokrenuti inicijativu za gradnju džamije u naselju, što je i učinjeno. U toku rata kod osnivanja džemata, kao i kasnije najveći doprinos pri organizovanju  iznajmljivanja poslovnih prostora, te pokretanja inicijative za izgradnju džamije dao je rahm. Hadži Fuad Vučijak.  Projekat džamije, koji se arhitektonski uklapa u naselje i trg su uradili poznati arhitekte iz Sarajeva Namik Muftić i Aida Daidžić.

Zvanični prijedlog, predat je Medžlisu Islamske Zajednice Sarajevo, 28. novembra 2003. Inicijativa je prihvaćena, obzirom da je i u urbanističkom i regulacionom planu grada predviđena izgradnja džamije u naselju Ciglane. Nakon što je prikupljena potrebna dokumentacija podnešen je zahtjev za urbanističku i građevinsku  saglasnost općini Centar, za izgradnju džamije. Odobrenje za izgradnju džamije u naselju Ciglane na centralnom trgu dobili smo 27.11.2007 godine, poslije četiri i po godine od podnošenja zahtjeva. Kamen temeljac za izgradnju džamije smo položili 28.03.2008.god.

Nakon polaganja kamena temeljca imali smo veliko protivljenje izgradnji džamije jednog dijela stanovnika naselja. Treba navesti činjenicu da je u spisku potpisane peticije bilo 75% bošnjačkog stanovništva naselja.

Protivljenje je bilo bezuspješno, jer davanju saglasnosti je prethodila ispoštovana kompletna zakonska procedura tako da su radovi na izgradnji počeli 13.05.2008.

Sa nešto donacija i pomoći od strane općine Centar, Kantona Sarajevo i priloga džematlija do 19.09.2008. podignuta je betonska konstrukcija osnovnog objekta. Nakon toga radovi su prekinuti radi nedostatka novčanih sretstava.

U toku 2009 – 2010 prikupljeno je toliko novaca da su podignuti čelična konstrukcija krova džamije i betonska munara. U međuvremenu obezbijedili smo sretstva za pokrivačke radove i vanjsku stolariju, što je urađeno tokom 2011 godine.

Početkom iste godine smo uspjeli da obavimo neophodne radove u sali za namaz i suterenu džamije, kako bi mogli sa još nekim improvizacijama da privremeno uselimo i klanjamo namaz. Tako smo uz Allahovu pomoć uspjeli početkom mjeseca maja, proklanjati tako što je korišten suteren (koji je namjenjen za mekteb, abdesthanu i ostale pomoćne prostorije) za obavljanje namaza.

Uoči Ramazana 2012 godine smo pripremili osnovnu salu za korištenje. U njoj smo počeli da obavljamo sve namaze, mada unutrašnjost sale još nije bila završena.

Od maja 2012 do početka 2016 godine smo zahvaljujući pomoći Medžlisa i nekih manjih donacija uspjeli završtiti unutrašnji dio džamije tako da je objekat mogao biti u punoj funkciji.

Od ratnih godina pa sve do januara 2012 godine smjenjivali su se imami u našem džematu. Po pravilu su to bili horarni ugovori sa imamima i uglavnom su imenovani studenti fakulteta islamskih nauka. Kako je koji od imama diplomirao tako je i odlazio na neku drugu dužnost. Pretposljedni imam u našem džematu efendija Špendi Fidani, koji se zadržao kod nas oko pola godine, je prvi pokrenuo pitanje članstva džematlija Ciglane u Islamskoj Zajednici.

Osnovni kriterij za imenovanje stalnog imama u džematu je broj članova IZ u džematu. Ispostavilo se da smo tada imali samo oko 60 članova IZ. Obzirom da je ef. Špendi Fidani tokom januara napustio naš džemat, postavljen je ef. Samir Hatkić, takođe kao privremeno rješenje. Iako je diplomirao nakon pola godine prvi koji je nije napustio naš džemat.

Efendija Samir se maksimalno založio uz pomoć članova Džematskog odbora na povećanju broja članova Islamske Zajednice, tako da smo uspjeli podići broj učlanjenih na oko 220 porodica, što je bio uslov za postavljenje stalnog imama. Konačno 01.10.2016. ef. Hatkić je imenovan po konkursu Medžlisa IZ za kandidata stalnog imama. Dekret o postavljenju na mjesto stalnog imama je dobio 01.10.2017 godine.

Danas imamo potpuno završen objekat džamije i munare kao i solidan džemat. Klanja se svih pet vakata namaza kao i ostali namazi; džuma, bajram namazi i obavljaju su tevhidi.

Za potpuno kompletiranje komleksa džamije koja se uklapa u Merhemića trg ostalo još vanjsko uređenje na čemu radimo ovih dana. InshAllah u narednih 6 mjeseci očekujemo da i to završimo kako bi smo mogli organizovati svečano otvorenje džamije.

 

https://www.facebook.com/DzamijaCiglane/