RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Čaršija – Tuzla
Džemati u BiH

Džemat Čaršija – Tuzla

Džemat Čaršija – Tuzla – Čaršijska (Hadži Hasanova) džamija – Čaršijska džamija se zove još i Hadži-Hasanova džamija. Podigao ju je hadži-Hasan poslije 1548. godine, pa se i mahala oko džamije nazvala njegovim imenom.

Džamija je smještena u centralnom dijelu naselja koje se nekad dvalo čaršija. Više puta je obnavljana, a poznato je da je iz temelja renovirana 1873/74. godine.

Do kraja devedesetih godina prošlogvijeka džamija je, po kapacitetu, bila najveća u Tuzli. Ona je u prošlosti mnogo značila, ne samo za Tuzlu nego i širu okolinu. Smatrala se glavnom tuzlanskom džamijom, gdje su imami i hatibi najčešće bili iz reda visokoobrazovan uleme: muftije, hafizi, muderisi.

Džamija je dimezija 10×10 metara, a zidana je od kamena. Munara koja je izrađena od fino tesanog kamena boje pijeska, visoka je 31,23 metra.

Pored džamije hadži-Hasan je  uvakufio i vakufsku zgradu koja je 1959. godine nacionalizovana i danas se nalazi u vlasništvu Grada Tuzla. Vakufska zgrada u prizemlju ima četiri poslovna objekta i dvosoban stan na spratu.

Očekuje se da će nakon provedene restitucije objekat biti vraćen u vlasništvo Islamske zajednice u BiH.

Izvor: medzlistuzla.ba