RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Butmir – Sarajevo
Džemati u BiH

Džemat Butmir – Sarajevo

Džematu Butmir uz naselje Butmir pripada i naselje Donji Kotorac. Džemat se nalazi na području opštine Ilidža, jugoistočno od centra Ilidže. Broji oko 1300 domaćinstava i ima džamiju i 2 mesdžida. Ne zna se pouzdano kada je napravljena džamija.

Neka predanja ukazuju da je to bilo polovinom 18. stoljeća. Do 1936. godine je postojala džamija na istom lokalitetu sa drvenom munarom. 1936. godine džematlije Butmira su izgradile džamiju od čvrstog materijala sa četvorovodnim krovom, pokrivenim crijepom. Džamija kao i munara bili su ozidani od cigle. Veličina džamije bila je 9X 9 metara kvadratnih, a na ulaznom dijelu su bile dvije sofe. Munara je bila dosta niska, te su džematlije 60-ih godina 20. stoljeća rekonstruisali munaru.

80.-ih godina pojavila se potreba za izgradnjom veće džamije, pa su izgradili džamiju 12X12 metara kvadratnih, sa prednjim dijelom površine 4X12 metara kvadratnih, koji je pokriven sa tri male kupole pod kupolom koja je visoka 13 m. Munara je napravljena uz džamiju kao poseban pbjekat. Salivana je od armiranog betona kao i kupola, dok su zidovi džamije ozidani od cigle i betonskih elemenata. Izgradnja džamije je završena 1991. godine.

U agresiji na Bosnu i Hercegovinu džamija je granatirana više puta i kupola je dobro oštećena, kao i zidovi. Munara je probijena na više mjesta , a na 13. metru je preječena . Poslije rata džamija je popravljena. Munara je ponovo izgrađena, zahvaljujući vrijednom hajr-sahibiji gosp. Huseinu Hasiboviću.

Dosadašnji imami, hatibi i muallimi su, između ostalih, bili: Arif ef. Pekić, Zuhdija ef. Makić , Haso ef. Popara i Abdulah ef. Kubat.Imamsku dužnost od 1994. godine obavlja Hazim ef. Krupalija.
Džemat ima imamsku kuću, mekteb, gasulhanu i 2 mesdžida.

U džamiji se svi dnevni namazi, džuma-namaz i bajram-namaz. Među najpoznatijim vakifima ovog džemata su: Salih Žiga, Ablaković ef. I Husein Hasibović.
U mektebu se održava nastava svih 7 dana u sedmici

Izvor: medzlis-sa.ba