Home » Džemat Broda – Zenica
Džemati u BiH

Džemat Broda – Zenica

Dzemat Broda - Zenica
Dzemat Broda - Zenica

Broj domaćinstava: 1600,

Broj aktivnih članova: 464,

Zvanični naziv džamije: Džamija Broda

Naziv u narodu (popularno ime): /

Vakif: /

Godina izgradnje:

Lokalitet:

Džemat Broda je gradski džemat i obuhvata slijedeća naselja: Velika Broda, Mala Broda, Vardište, Rujev Do, Travnička cesta, Ravan, Zmajevac i Brist, a granići sa džematima: Potok, Kočeva, Tetovo i Grm.

Historijat:

Mesdžid šehidi – 303. je sagrađen polovinom 1995. godine. Izgradila ga je 303. brigada tokom rata u objektu vlasništvo Instituta Kemal Kapetanović Zenica. Sve do 2007. godine vjerske aktivnosti su obavljane u tom mesdžidu a polovinom 2007. godine mesdžid se zatvara a džematlije vjerske obaveze izvršavaju u novoj džamiji koja je u završnoj fazi izgradnje, a čija izgradnja je počela polovinom jula 2002. godine.

MOJ DŽEMAT:   Džemat Grbavica II - Sarajevo

Imami džemata: od osnivanja džemata Zahir ef Maglić, hfz. Sead ef. Šahović

Izvor: Mizzenica