RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Vranduk – Zenica
Džemati u BiH

Džemat Vranduk – Zenica

Džemat Vranduk – Zenica – Džamija Sultan Mehmeda II El Fatiha, Vrandučka džamija – Stari grad Vranduk je udaljen od grada Zenice oko 10 km. Džamija u Vranduku izgrađena je 1463/81. godine. Zvanični naziv džamije u Vranduku je džamija Sultan Mehmeda II El Fatiha, a ime popularno u narodu je Vrandučka džamija. Džemat Vranduk obuhvata sela Ljubetovo, Zabrce, Višegrad i Varošište.
Mektebska nastava u džematu Vranduk se odvija po planu i programu Rijaseta Islamske zajednice u BiH i  izvodi na tri mjesta: u mektebu Vranduk i na punktovima Varošište i Ljubetovo.

Imami džemata Vranduk: od 1918-1960. Sulejmen ef. Imamović, on je ujedno bio imam-matičar, vodio je knjige rođenih, umrlih i vjenčanih. Poslije njega ovu dužnost je obavljao Muhamed ef. Efendić oko dvije godine, a poslije njih Beriša ef. Ahmed, Munir ef. Spahić, Rašid ef. Babić, Ismail ef. Jusufović, Muhamed ef. Efendić, Haris ef. Ahmić, Samir ef. Ahmić, a od 22.02.2013. godine i danas, imam džamije u Vranduku je Ramiz ef. Redžić.

U historijskoj literaturi nalazi se pretpostavka, koja se više oslanja na tradiciju i usmenu predaju da je džamija u Vranduku sagrađena na ime sultana Mehmeda II EL-Fatiha i da se tim imenom i dan danas zove. Po tome je Vranduk jedno od prvih mjesta u BiH u kome je sagrađena džamija,

Džamija koju su po dolasku u Bosnu izgradili osmanski vojnici i danas gordo stoji. Dakako, nosi ime velikog Sultana Fatiha. Džamija sultana Mehmeda Fatiha  je u početku služila za potrebe vojske, a kasnije je postala klasična bošnjačka džamija, koja je opstala do današnjih dana. To je, pored džamije u Kraljevoj Sutjesci, jedna od rijetkih džamija koje je u Bosni sagradio Fatih
-Sadašnja džamija pripada tipu džamija sa drvenim dvostranim mahfilom i drvenom munarom, te ima dva ulaza, jedan sa zapadne, a drugi sa sjeverne strane džamije. Prvobitno je imala strmi četverostrešni krov pokriven šindrom, dok je kasnijim intervencijama promijenjen nagib krova ali i vrsta pokrivača. Inače, džamija, zajedno sa graditeljskom cjelinom tvrđave Vranduk proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine-, objavila je nedavno o Vrandučkoj džamiji agencija Anadolija.

Krov džamije i minaret su nanovo izgrađeni prije nekoliko godina. Tada je u potpunosti renovirana i unutrašnjost džamije. 2013.godine izvršeno je proširenje harema džamije. To je zahtijevalo prilično složen zahvat. Naime, proširenje je bilo moguće izvesti jedino postavljanjem konzola i sa dva betonska stuba, koja su se učvrstila na strmom i nepristupačnom terenu. Visina stubova iznosi 4-5 metara, koji služe za nošenje dijela betonske ploče. Tako je i urađeno. Proširenje je izvedeno sa dva noseća stuba i 9 konzola. Stubovi su obloženi kamenom i isfugovani i uklapaju se u ambijent starog gnijezda Vranduka.

Postojeći-stari zid, koji je nosio harem džamije, bio je tzv. suhozid (zemlja-kamen) i isti je sada saniran betonom na naćin kako je nedavno saniran i zid od ostatka bedema tvrđave u Vranduku, koji se obrušio.

Pogled na Vrandučku džamiju iz neobičnog ugla
Pogled na Vrandučku džamiju iz neobičnog ugla

Proširenje harema je za oko 1,5 metar i u dužini od 8 metara, što je veoma značajno obzirom na skučeni i strmi teren u cijelom Vranduku.
Nakon proširenja harema, sagrađena je i nova abdesthana sa gasulhanom, abdesthanom i WC-om, jer je stara i dotrajala abdesthana srušena početkom novembra 2012.godine. Nova abdesthana izgrađena je na temeljima stare, koja je rađena prije 20-tak godina i koja je bila u ruševnom stanju (prokišnjavala, odvodne cijevi zapušene, nije riješen odvod, dovodne cijevi nekoliko puta popucale, a komplet objekat je bio neuslovan) i izgledom se nije uklapala u staro jezgro starog grada Vranduka.

U neposrednoj blizini džamije sagrađena je i šehidska česma, koju su sagradili braća hadži Ismet i Besim Begić, vlasnici firme Almy.

POGLEDAJTE FOTO GALERIJU – DŽEMAT VRANDUK – ZENICA

E.Imamović – Foto E.Imamović/MIZ Zenica