RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Vogošća – Sarajevo
Džemati u BiH

Džemat Vogošća – Sarajevo

Džemat Vogošća – Sarajevo – Džematu Vogošći pripadaju naselja Tihovići, Bradići, Vrapče i Kremeš

Džemat Vogošća se nalazi na devetom kilometru zapadnoga prilaza gradu Sarajevu. Kao džemat prvi puta se spominje u Bašeskijinom Ljetopisu pod nazivom “Vogoša” prema istoimenom potoku koji prolazi kroz ovo naselje. Sve do početka agresije na BiH više od 2000 hiljade domaćinstava džemata Vogošća sve svoje vjerske potrebe upražnjavalo je u sklopu džemata Ugorsko. Danas broji više od 3000 hiljade domaćistava. Neposredno prije agresije izrađen je projekat za izgradnju džamije u Vogošći. Kako je agresija nastupila, džematlije džemata Vogošće su većim dijelom stradali, bilo da su prognani, pobijeni ili u logor odvedeni. Nakon završetka rata i reintegracije Vogošće u F BiH, stekli su se uvjeti za ponovno oživljavanje ovog džemata. Potreba za formoiranjem džemata je bila tim veća što su u Vogošći utočište našli veliki broj muhadžira iz Podrinja.  Prema već postojećem projektu početa je izgradnja džamije 10. jula 1998. da bi u ramazanu 2006. godine bila stavljena u funkciju.

Džamija je još u izgradnji, a sredstva za dosadašnju izgradnju uglavnom su obezbijedili džematlije. Džamija je dimenzija 19m x 25m i u njoj se obavljaju svi vaktovi namaza u džematu. Vjerska pouka je tokom četiri dana u sedmici. Džemat Vogošća osim džamije nema više vakufske imovine.

Imam, hatib i muallim u džematu je bio Sulejman-ef. Kurtanović, a nakon njega ovu dužnost je preuzeo Muslija-ef. Čeliković koju i sada obnaša.

Blagovac

Blagovac je naselje koje se nalazi  s lijeve strane na izlasku iz Vogošće. Njegovo staro ime je Begovac a isti je pripadao starim begovskim porodicama Zlatara, Potogija i dr. Nakon Agrarne reforme došlo je do nasilne promjene strukture vlasništva ovih posjeda i isti su pripali stanovništvu srpske nacionalnosti. Rješavajući stanbeno pitanje, mnogi muhadžiri iz Istočne Bosne kupuju lokacije za stanbenu izgradnju i grade kuće te ubrzo nastaje naselje i potreba za vjerskim objektom. Dobrovoljnim prilozima 2006. god. je kupljena lokacija za izgradnju džamije, a ista je počela sa izgradnjom početkom 2007. Radovi na izgradnji se privode kraju, a džamija sa pratećim sadržajima je djelomično stavljena u funkciju. U njoj se obavljaju noćni namazi kao i vjerska pouka.

Bradići

Nalaze se na 11 kilometru zapadno od sarajeva, s slijeve strane megistralnog puta Semizovac-Sarajevo. Broji oko 80 domaćinstava. Džemat ima džamiju izgrađenu 2005 god. Početak izgradnje je bio 1998. god. a tokom agresije radovi su obustavljeni zbog progona mještana od strane srbo-četničkog agresora. Iako nedovršena, ova džemija je do temelja porušena za vrijeme agresije, da bi tek nakon rata 1997. god. ponovo počela sa izgradnjom. Izgradnja i svečano otvaranje ove džamije je obavljeno 2006 god.

Osim džamije,  harema, džematu Bradići pripadaju i dva mezarja: mezarje Harem – Mekteb površine 8000 m2 (osam duluma) i mezarje u naselju Kremeš neutvrđene kvadrature. Mektebska nastava se odvija dva dana tokom sedmice, a u džematu se obavljaju samo noćni namazi. Ovaj džemat je sve do 1996 godine pripadao džematu Ugorsko, a od 1996. godine  biva pripojen džematu Vogošća.

Tihovići i Vrapče

Na petom kilometru sjevero-istočno od Vogošće u padinskom dijelu smješteno je naselje Tihovići, a odmah nadomak njih na jedan kilometer udaljen i naselje Vrapče. Džemat Tihovići i Vrapče broji 120 domaćinstava. Sve do početka agresije ova dva naselja pripadala su džematu Ugorsko. 04. jula  1992. god. u napadu srbo-četničkog agresora ova naselja su sravnjena sa zemljom, a mještani protjerani  ili pobijeni. (47 ljudi je ubijena na taj dan) Džemat tihovići je do 1992. god. imao mekteb izgrađen 1966 god. u kome se odvijala vjerska pouka, klanjala teravih namaz. Nakom okončanja agresije i povratka svojim ognjištima mještani su uz izgradnju svojih kuća uspjeli dovesti u upotrebno stanje i spaljeni mekteb. Od 1996. god. ovaj džemat je pripojen  džematu Vogošća. Mještani džemata Tihovići i Vrapče imaju svoja mezarja. Mezarje u Tihovićima je površine oko 4000 m2 (četiri duluma) dok mezarje u Vrapču (za koje se tvrdi da je na području opštine Vogošća jedno od najstarijih, prema staroosmanskim nadgrobnim spomenicima – nišanima), zauzima više od deset duluma zemlje. Osim mekteba sa haremom i mezarja druge vakufske imovine nema. Početkom 2007. god.  mještani Tihovića su započeli sa izgradnjom džamije na temeljima mekteba.

Na džamiji se trenutno izvode zanatski radovi  U slopu džamije se nalazi gasulhana i mekteb. Kako nema stalnog imama u džematu, vaktovi se u džematu obavljaju samo tokom mektebske nastave subotom i nedjeljom. U znak sjećanja na 04. juli 1992. god. i stradale na taj dan u Tihovićima, u organizaciji Medžlisa IZ-e Sarajevo i mještana Tihovića uči se dova šehidima.

Muallim je penzionisani imam Mumin-ef. Šarić.

Izvor: medzlis-sa.ba