Home » Džemat Mrdići – Banovići
Džemati u BiH

Džemat Mrdići – Banovići

Džemat Mrdići broji oko 120 domaćinstava, posjeduje džamiju u kojoj imam ima slijedeća zaduženja:

Džuma – namaz, podne – namaz subotom i nedjeljom i akšam namaz nedjeljom.
Džamija je svečano otvorena 05.08. 1999. godine.

MOJ DŽEMAT:   Džemat Zdena - Sanski Most

Sadašnji imam u džematu Mrdići je Asmir ef. Kovačević, a dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu su bili: Amir ef. Hasanović i Amir ef. Salihović.
Pod vakufsku imovinu ovog džemata spadaju Džamija, harem oko džamije i mezarje.

Izvor: