Home » Džemat Jelah – Tešanj
Džemati u BiH

Džemat Jelah – Tešanj

Historijat –  Džamija u Jelahu se zove “Sulejmanija” . Naziv je dobila po rahmetli Reisu-l-ulemi Sulejmanu ef. Kemuri koji ju je zvanično otvorio 1971.godine do kada je džemat Jelah bio sastavni dio džemata Jevadžije. Pored ove džamije u džematu je izgrađena i nova džamija u Jelah Polju.

Imami –  Adem ef. Saltagić – prvi ima, za vrijeme njegove službe je utemeljen džemat i otvorena džamija.  Ibrahim ef. Mahalbašić je bio imam do 1992.godine,  Almir ef. Hadžić prof. je imam od oktobra 1992. godine do danas.

Vakifi – Sakib Hadžan je najznačajniji vakif ovog džemata koji je uvakufio zemljište površine 155 m/2 za izgradnju džamije  i zbog svih zasluga je ukopan u haremu džamije.

Mujezini – Dugi niz godina mujezinsku dužnost je obavljao rahmetli Adem Mešić kome pripadaju i velike zasluge kada je u pitanju osnivanje džemata i sama gradnja džamije.

Mektebska nastava – u džematu Jelah se odvija na dva punkta, u učionici u vakufskoj kući i džamiji u Jelah Polju. Broj polaznika u džematu je 130 od kojih u Kur'anu uči 30.

MOJ DŽEMAT:   Džemat Jablanica 2 (Čaršijska džamija) - Jablanica

Mukabela – se redovno uči od osnivanja džemata, a u učenju mukabele, pored imama koji su službovali, učestvovali su i slijedeći učači: Adem Mešić, Hidajet Ćeman, Šerif ef. Ćeman, Safet Solo, Mehmed Hasić, Muharem Danić, Mustafa ef. Skejić, Osman Elezović, Amina Ćeman, Harisa Tokmić.

Itikaf – u džematu postoji još od vremena službovanja Ibrahima ef. Mahalbašića, a sadašnji imam Almir ef. Hadžić prof. je mutekif kontinuirano već 16 godina.

Predsjednici dž.o. – Adem Mešić, Muharem Džanić, Hidajet Ćeman, Dedo Kašibović, Hamdo Hadžić i Kasim Alić.

Hadžije – Adem Mešić, Sulejman Ćeman, Iso Subašić, Osman Mešić, Husejn Omerbašić, Hana Hatkić, Salko i Tajiba Kamenica, Hidajet Ćeman, Miralem Ćeman, Hasan Ćeman, Iso Agić, Mirsad Kondžić…

Šerijatska vjenčanja –  u 2008. godini zaključeno je 8 šerijatskih brakova, a u poslednjih 7 godina ukupno 78.

Polaznici mekteba koji su završili medresu:    Admir Đulić – sada pravnik u Medžlisu IZ-e Tešanj, Mirnes Alić-sada imam džemata Vukovo, Ćeman Emina – završila i FIN-a u Sarajevu.

Izvor: Miztesanj