Home » Džemat Hrvati-Ahmići – Puračić u Lukavcu
Džemati u BiH

Džemat Hrvati-Ahmići – Puračić u Lukavcu

Džemat Hrvati-Ahmići broji 380-420 domaćinstava. Formiran je 2006. godine a do tada je bio u sastavu džemata Turski Lukavac. Prvi zvanični imam je Tajib-ef. Karić.

Džematski odbor:
  1. Tajib-ef. Karić – imam (član po položaju),
  2. Ševal Hodžić – predsjednik i blagajnik,
  3. Šefket Hodžić – član,
  4. Šefik Hodžić – član,
  5. Ferid Imamović – član,
  6. Juso Mehić – član,
  7. Midhat Karahmetović – član,
  8. Zijad Fajić – član.
MOJ DŽEMAT:   Džemat Mali Lug - Bihać

Izvor: mizpuraciculukavcu