Home » Džemat Gornje Kotorsko – Doboj
Džemati u BiH

Džemat Gornje Kotorsko – Doboj

Džemat se nalazi 15 km sjeverno od Doboja, pored puta Doboj – Brod.Broj domaćinstava je 325.

Džamija je prvi put sagrađena 1571. kada je Kotorsko službeno proglašeno kasabom.
Nova na drugom mejstu sagrađena je 1952. godine, a zatim rekonstruisana 1975. godine.

U toku agresije je potpuno srušena. Nova džamija je u fazi izgradnje.

Imami džemata su bili:

– Omer Tatarević,
– Jusuf Tirić,
– Hasan Turbić,
– Zaim Kumbarić,
– Mehmed Imamović,
– Mustafa Hadžiaganović,
– Bajro Hadžić,
– Fejzulah Mulahuseinović,
– Šefik Kurdić,
– Nurija Sikirić,
– Fadil Halilović,
– Muhamed Suljagić
– Haris Hasičić.

MOJ DŽEMAT:   Džemat Šeher - Kalesija

U ovom džematu je posebno istakao svojim radom prof. Dr. Šefik Kurdić.
Vakuf ovog džemata su: mekteb, imamska kuća, tri mezarja i njive.

Vakifi u džematu su: Faik Halilović i Hazim Mrkonjić.

U džamiji se kljanja pet dnevnih namaza, džuma i uče djeca.

Izvor: medzlis-doboj.org

Vijesti iz Bosne i hercegovine