Home » Džemat Dubrave I – Bosanska Gradiška
Džemati u BiH

Džemat Dubrave I – Bosanska Gradiška

Džemat Dubrave I
Džemat Dubrave I

Oko 500 metara od glavne ceste Bosanska Gradiška – Banjaluka idući prema Čikulama i Talovima nalazi se još jedan stari džemat u kome je do danas sačuvano samo nekoliko starih nišana i dva razdvojena harema pored džamije i džamijskog harema u sklopu džamije.

Džemat nosi naziv Dubrave 1  a stara džamija je izgrađena davne 1870. godine, prema arhivi Medžlisa. Pve podatke potvrđuju i džematlije džemata iz familije Pivač, koji su sada brojni u ovom džematu. Pivači se spominju kao vakifi ove džamije koja je bila sagrađena od čvrstvog materijala. Bila je među prvima džamijama sa kubetom a pored kubeta bile su još dvije minijaturne munare kao ukras džamiji. 1993. godine džamija je opljačkana a zatim do temelja srušena.

MOJ DŽEMAT:   Sultan Ahmedova (Careva) džamija - Trebinje

U toku 2001. godine muslimani Dubrava su na starim temeljima ponovo izgradili džamiju sa visokom munarom. U neposrednoj blizini džamije nalazi se džematska kuća, jedna od najljepših zgrada u ovom džematu. Uz džamiju se nalaze ostaci stare porušene džamije, koji su zaštićeni i čuvaju se kao memorijalni eksponat za buduće generacije.

Dugogodišnji imam ove džamije bio je Muharem ef. Karaga. Osim njega su bili: Mehmedalija ef. Džanić, Duran ef. Pintol i drugi.

Danas u ovom džematu imamsku službu vrši Zejnil ef. Latifović rodom iz Zvornika. Svoju nesebičnu pomoć u obnovi ove džamije i života dao je dugogodišnji mutevelija, i predsjednik Medžlisa u više mandata Ismet Raković zajedno sa svojim vrijednim džematskim odborom i džematlijama.

Izvor: mizbosanskagradiska