Home » Džemat Donje Vukovije – Kalesija
Džemati u BiH

Džemat Donje Vukovije – Kalesija

Džemat Donje Vukovije
Džemat Donje Vukovije

NAZIV DŽEMATA: Donje Vukovije

TRENUTNI IMAM: Enes-ef. Habibović

MUJEZIN DŽEMATA: h. Osman Herić

MEKTEBI:

 • Mekteb-džamija
 • Zenuni
 • Hodžić Brdo

BROJ DOMAĆINSTAVA: 830

BROJ ČLANOVA: 1015

GODINA OSNIVANJA DŽEMATA: 1895.

DŽAMIJA (PERIOD IZGRADNJE): 1998-2003.

OTVARANJE DŽAMIJE: 30.08.2003. 

IMAMI KOJI SU RADILI U DŽEMATU:

 • Mehmed-ef. Mulahalilović
 • Omer-ef. Imamović
 • Mehmed ef. Habibović
 • Mujo-ef. Zulić
 • Huso-ef. Ramić
 • Rasim-ef. Hamidović
 • Himzo-ef. Užičanin
 • Jusuf-ef. Butković
 • Mevludin-ef. Hamidović
Vukovije se nalaze u tuzlanskom kraju. Vukovije su od vremena kada se prvi put spominju u historiji bile naseljeno mjesto.

Porastom broja stanovnika i razvojem postale su džemat, kojem su osim mjesta Vukovije uvijek pripadali i Tojšići. Od popisa stanovništva 1895. godine, Vukovije su podijeljene na Donje i Gornje Vukovije.

Prva džamija na području džemata Donje Vukovije izgrađena je 1874 . godine. Bila je izgrađena od drvene građe dimenzija 8x7m, sa drvenom munarom (sa tavana).

Ta džamija je funkcionisala i služila džematlijama Donjih Vukovija sve do kada je izgrađena nova džamija,1960. godine, od tvrdog materijala. Dimenzije ove džamije su bile 8,5×9,5m sa dograđenom kamenom munarom visine 25m. Ova džamija je služila sve do 2003. godine kada je bilo proklanjavanje džamije. U sklopu nove džamije ostala je i munara stare džamije kao uspomena na neka prosla vremena.

MOJ DŽEMAT:   Džemat Čukle - Travnik

U džematu Donje Vukovije služili su mnogi imami, ali najveći trag su ostavili Omer ef. Imamović i Mevludin ef. Hamidović. Mevludin ef. Hamidović je bio imam u džematu 18 godina, ali je 2012. godine nakon kraće bolesti preselio na ahiret.  07. 09.2012. godine u džematu Donje Vukovije održani su izbori za novog imama džemata, na kojim je izabran i postavljen za imama Enes ef. Habibović.

Izvor: dzematdonjevukovije