Home » Džemat Bokavići – Lukavac
Džemati u BiH

Džemat Bokavići – Lukavac

Džemat Bokavići broji 500 domaćinstava. Džamija je sagrađena 1928. godine, a temeljito je rekonstruisana 2000. godine. U haremu se nalazi i vakufska kuća s mektepskom učionicom. Imam u džematu Bokavići je Mujo-ef. Butković.

Džematski odbor:
  1. Mujo-ef. Butković – imam (član po položaju),
  2. Sadik Halilagić – predsjednik,
  3. Džemaludin Selimović – blagajnik,
  4. Suad Hodžić – član,
  5. Amir Hodžić – član,
  6. Zijad Agić – član,
  7. Enes Halilagić – član.

Izvor: mizpuraciculukavcu.ba

MOJ DŽEMAT:   Džemat Dub - Travnik