RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Džemat Avdibašići – Tuzla
Džemati u BiH

Džemat Avdibašići – Tuzla

Džemat Avdibašići – Tuzla –  Džamija u džematu Avdibašići – Na mjestu starog mesdžida u Avdibašićima izgrađen je novi dimeznija 8×9 metara. Izgrađen je 1970. godine a temetiljo obnovnljen 1997. godine. Uz postojeći mesdžid izgrađena je bijeli zidani minaret s jednom šerefom, nakon čega je 2005. godine uslijedila rekonstrukcija posotojećeg mesdžida. Radovi su završeni 2006. godine a 11. avgusta 2007. godine džamija je svećano otvorena.

Džamija ima praougaonu osnovu dimenzija 11,20×8,00 metara. Rađena je kao jednospratni objekat. Na mahfilu je smještena metepska učionica u kojoj se redovno održava metepska pouka.

Džamija ima i dvorište koje zajedno s vakufskom kućom zauzima prostor od oko 800 m².

Od vakufkse imovine, osim džamije i  vakufske kuće, nalazi se mjesno mezarje, jedna njiva i jedna parcela po šumom.

Taušan

Na području ovog džemata nalazi se poznati dovište na Taušanu. Taušan je od davnina poznato dovište, na kojem se tradicionalno okupljaju muslimani iz svih okolnih mjesta.

Taušan se naziva jedna zemljišna parcela od oko 8.200 m² u blizini sela Dragunja, uz put koji povezuje danas Tinju i Avdibašiće. Na tom prostoru, nedaleko od katoličkih kuća, nalazi se jedan mezar, obilježen visokim bijelim nišanima, za koji narodno predanje kaže da je jedan od tri mezara trojice pobožnih ljudi, koje narod još naziva i „dobrima“. Prema narodnim kazivanjima , jedan od trojice braće, vraćajući se iz boja, noseći svoju odrezanu glavu i da je tu, na Taušanu, pao. Drugi njegov brat je pao u današnjim Čanićima, gdje se također nalazi turbe, a treći na put negdje prema Breškama i, za njegov se mezar ne zna. Jedna zemljišna partija nosi naziv „Agin grob“ , tako da neki smatraju da je tu ukopan treći brat.